Høringssvar fra Naturvernforbundet

Bra med justering i oppdrettsnæringa - feil terkselnivåer!

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Naturvernforbundet støtter prinsippene med definerte produksjonsområder, branngater og trafikklyssystem for å sikre en faglig bedre kapasitetsjustering av oppdrettsnæringen. Dette er etter vårt syn et mer kunnskapsbasert og forutsigbart system enn det vi har i dag. Det vil også kunne gi et mer operativt verktøy som kan benyttes for å styre utviklingen av oppdrettsindustrien innenfor rammen av en økosystembasert forvaltning. Brukt på en riktig måte vil det også kunne bidra til å styrke de økosystemtjenestene som våre fantastiske kyst, våre fjorder og vassdrag byr på.

 

Men det ligger flere uavklarte utfordringer i systemet som høringen ikke svarer på, se vedlegg!

Vedlegg