Høringssvar fra Nettverk for fjord- og kystkommuner og Sjømat Norge

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg