Høringssvar fra Norsk institutt for naturforskning

Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg