Høringssvar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er lagt ved i eget brev.

Vedlegg