Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring - Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg