Høringssvar fra Sinkaberg-Hansen AS

Høringssvar vedr. forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdret - Sinkaberg-Hansen AS

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg