Høringssvar fra NOAH- for dyrs rettigheter

NOAH- for dyrs rettigheters merknader til kapasitetsjusteringer

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg