Høringssvar fra Salmon Group AS

HØRINGSSVAR FRA SALMON GROUP AS VEDRØRENDE FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR KAPASITETSJUSTERINGER I LAKSE-OG ØRRETOPPDRETT

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg