Forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Revidert rammeplan for barnehagen

Revidert rammeplan for barnehagen (PDF-format). Forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet.