Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren

Evaluering av forsøkene i Trondheim, Bergen, Kristiansand-regionen og på Nord-Jæren

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse i samarbeid med NIVI Analyse og inno-V foretatt en evaluering av forsøk med ny forvaltningsorganisering av transportsystemet i fire større byområder.

Rapporten ble fremlagt 22. april 2008.