Fra regionsykehustilskudd til universitetssykehustilskudd

Fra regionsykehustilskudd til universitetssykehustilskudd

Forslag til ny ordning for regionsykehustilskuddet

Rapport

Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedepartementet