Historisk arkiv

Fremmede staters konsulære representasjon

Oppdatert desember 2006

Fremmede staters konsulære representasjon Norge

Det Kgl. Utenriksdepartement
oppdatert november 2006

(De elektroniske visittkortene står for konsulatenes egen regning)

AFGHANISTAN

Den afghanistanske islamske republikks ambassade

Oslo

Fagstasjon

22 83 84 10

Kronprinsensgate 17

22 83 84 11 fax

0251 Oslo

info@afghanemb.com

AMERIKAS FORENTE STATER

Oslo

Fagstasjon

22 44 85 50

Amerikas Forente Staters Ambassade

22 43 07 77 fax

Konsulatavdelingen

Drammensveien 18

0244 OSLO

ANDORRA

Spanias Ambassade ivaretar de konsulære funksjoner

ARGENTINA

Oslo

Fagstasjon

22 55 24 49

Argentinas Ambassade

22 44 16 41 fax

Konsulatavdelingen

enoru@online.no

Drammensvn. 39

0244 OSLO

AUSTRALIA

Oslo

Konsul Morten Wilhelm Wilhelmsen
Australias honorære konsulat

tlf.: 67 58 48 48

Strandveien 20
Postboks 33

fax: 67 58 43 80

1324 Lysaker

ww.au.consulate@
wilhelmsen.com

BAHAMAØYENE

Oslo

Storbritannias ambassade ivaretar de konsulære funksjoner

BANGLADESH

Oslo

Generalkonsul Peter Daae
Elektronisk visittkort

22 55 65 09

Meltzers gate 4

22 43 12 20 fax

0257 OSLO

22 46 20 17 (p)

907 47 509 (mobil)

impactnorway.no" orgurl="mailto:peter.daae@
impactnorway.no">peter.daae@
impactnorway.no

Bergen

Konsul Eilif Døsen

55 57 52 02

Sandviksboder 66

55 57 52 81 fax

5035 BERGEN

55 91 37 49/55 91 11 11 (p)

905 32 277 (mobil)

eilif.dosen@
gjensidigenor.no

BELGIA

Oslo

Fagstasjon

23 13 32 20

Belgias Ambassade

23 13 32 32 fax

Konsulatavdelingen

952 00 174 (mobil)

Drammensveien 103 D

oslo@diplobel.org

0244 OSLO

Bergen

Konsul Peter B. Namtvedt jr.

55 22 07 80

Hopåsen 23

55 13 99 25 fax

5232 PARADIS

55 13 50 20 (p)

Postboks 60 Nesttun

peter@namtvedt.no

5852 BERGEN

Stavanger

Konsul Frode Bjelland

51 93 99 66

Kongsgaten 10 - Handelens Hus

51 93 99 67 fax

4005 STAVANGER

post@stavanger
advokatene.no

Postboks 490

4001 STAVANGER

Tromsø

Konsul Steinar Eliassen

77 60 24 00

NORFRA A/S

77 69 24 25

Strandveien 106

91 60 24 00 (mobil)

9005 TROMSØ

steinar.eliassen@
norfra.no

Trondheim

Konsul Christian M. Bachke

73 91 29 00

Lade Allé 65B

73 91 42 00 fax

7441 TRONDHEIM

christian@midnor.no

Postboks 3020 Lade

7441 TRONDHEIM

BELIZE

Ålesund

Konsul Jan Otto Hoddevik

70 13 66 00

Grimmergata 5

70 13 66 30 fax

Postboks 790

91 60 97 50 (mobil)

6001 ÅLESUND

jan.otto.hoddevik
@globalfish.no

BENIN

Oslo

Konsul Olav Råmunddal

Rugdefaret 8

66 96 58 21 fax

1450 NESODDTANGEN

97 68 87 90 (mobil)

o-ra@online.no

BOSNIA-HERCEGOVINA

Oslo

Fagstasjon

22 54 09 60/61

Bosnia-Hercegovinas Ambassade

22 55 27 50 fax

Bygdøy allé 10

0262 OSLO

BOTSWANA

Oslo

Konsul Odd K. Ystgaard
Elektronisk visittkort

67 57 10 41

Nordbergvn. 28

22 18 36 95 fax

0875 OSLO

22 23 35 13 (p)

oky@norconsult.no

BRASIL

Oslo

Fagstasjon

22 54 07 30/37/40/47

Brasils Ambassade

22 44 39 64 fax

Konsulatavdelingen

brasil@brasil.no

Sigurd Syrs gate 4

0244 OSLO

Bergen

Visekonsul Birgitte Friele

55 92 66 00

Kaffehuset Friele

55 10 14 90 fax

Midtunhaugen 6

92 05 83 00 (mobil)

5224 Nesttun

birgitte@friele.no

Postboks 175

5852 BERGEN

BULGARIA

Oslo

Fagstasjon

22 55 40 40

Bulgarias Ambassade

22 55 40 24 fax

Konsulatavdelingen

bulgemb@online.no

Tidemands gate 11

0244 OSLO

BURKINA FASO

Oslo

Visekonsul Anatole Ouedraogo

23 49 11 65

Fagertunveien 1C

23 49 14 61 fax

0281 OSLO

22 73 11 61 (p)

92 23 88 49 (mobil)

anatole.ouedraogo
@pbe.oslo.kommune.no

CANADA

Oslo

Fagstasjon

22 99 53 00

Canadas Ambassade

22 99 53 01 fax

Konsulatavdelingen

international.gc.ca" orgurl="mailto:oslo-cs@
international.gc.ca">oslo-cs@
international.gc.ca

Wergelandsveien 7

0244 OSLO

Bergen

Konsul Karin Anna Pittman
Elektronisk visittkort

55 29 71 30/91 73 63 82

Asbjørnsensgt. 20

55 29 71 31 fax

5053 BERGEN

www.canada.no

CHILE

Oslo

Fagstasjon

22 44 89 55/22 55 69 10

Chiles Ambassade

22 44 24 21 fax

Konsulatavdelingen

embassy@chile.no

Meltzers gate 5

0257 OSLO

COLOMBIA

Oslo

Fagstasjon

23 16 79 60

Colombias Ambassade

23 12 01 51 fax

Konsulatavdelingen

eoslo@minrelext.gov.co

Oscars gate 34,

0258 OSLO

Oslo

Konsul Sten Erik Olsen

22 07 10 40/45

Smalvollv. 44

22 07 10 68 fax

0667 OSLO

sten@molsen.no

Postboks 37

0614 OSLO

COOK ISLANDS

Oslo

Generalkonsul Hallbjørn Hareide

22 43 09 10

Bygdøy Allé 64 A

22 44 67 21

0265 OSLO

22 44 46 11 fax

90 66 38 37 (mobil)

hallbjorn.hareide
@eunet.no

COSTA RICA

Oslo

Fagstasjon

22 42 58 23

Costa Rica's Ambassade

22 33 04 08 fax

Skippergaten 33

embassy@costarica.no

0154 OSLO

CUBA

Oslo

Fagstasjon

23 08 32 60

Cubas Ambassade

23 08 32 61 fax

Oscars gate 78 B

enoruega@online.no

0244 OSLO

DANMARK

Oslo

Fagstasjon

22 54 08 00

Danmarks Ambassade

22 55 46 34 fax

Konsulatavdelingen

oslamb@um.dk

Olav Kyrres gate 7

0244 OSLO

Arendal

Konsul Tollef Darre-Knudsen

37 08 50 11

Roligheden

37 08 62 40 fax

4818 FÆRVIK

975 01 005 (mobil)

Postboks 100

mail@chtboe.com

4852 FÆRVIK

Bergen

Generalkonsul Bjarne Rieber

55 55 91 00

Visekonsul Bente Frimann Dahl

55 32 24 55 fax

Kalfarvn. 57 A

bente@brg.no

Postboks 985

5808 BERGEN

Bodø

Konsul Martin Tjærandsen
Elektronisk visittkort

75 52 99 20

Storgaten 30

75 52 99 25 fax

Postboks 54

m.tjaerandsen
@sensewave.com

8001 BODØ

Båtsfjord

Visekonsul Roar Herløv Kristiansen

78 98 57 00

Hindberggt. 27

78 98 57 20 fax

9990 BÅTSFJORD

batsfjord@mobildata.no

Drammen

Konsul Per Karsten Wahl

32 25 55 00

Nedre Storgate 15-17

32 25 55 01 fax

Postboks 294, Bragernes

per.karsten.wahl
@eurojuris.no

3015 DRAMMEN

Egersund

Visekonsul Øyvind Bringsdal

51 49 18 11

Joh. Feyers gate 3

51 49 36 46 fax

Postboks 16

oyvind@grand-
egersund.no

4371 EGERSUND

Fredrikstad

Konsul Peter Elias Sæter

69 36 40 76

Strykerveien 3

69 36 40 95 fax

Postboks 473

1601 FREDRIKSTAD

veslemoy@twinsnorge.no

Hammerfest

Konsul Kjell Gunnar Mikalsen

78 42 75 80

Strandgt. 58, 6.etg.

78 42 75 81 fax

Postboks 209

kjell@scanfish.no

9601 HAMMERFEST

Harstad

Konsul Sverre Christian Utvåg

77 01 22 00

Fjordgt. 5

77 01 22 40 fax

Postboks 503

jorun.odven@nordic.no

9485 HARSTAD

Haugesund

Konsul Jan Lothe

52 70 93 20

Garpeskjærskaien 1

52 70 93 21 fax

Postboks 119

jan@lothe.no

5501 HAUGESUND

Kragerø

Visekonsul Sam Lunøe

35 98 10 55

Barthebrygga 4

35 98 28 17 fax

Postboks 70

samuel@c2i.net

3791 KRAGERØ

Kristiansand

Konsul Årstein Knutson

38 10 56 70

Markensgt. 2A

38 10 56 71 fax

Postboks 359

38 09 99 14

4663 KRISTIANSAND

dansk.konsulat@
jiffypot.com

Larvik

Konsul Sigurd Arbo Høeg

33 13 94 00

Kanalgt. 1

33 13 94 01 fax

Postboks 1

sah@arbohoeg.no

3251 LARVIK

Lillehammer

Konsul Ragnvald Svarstad

61 22 15 00

Morterudveien 3-5

61 22 15 15 fax

Serviceboks

r.svarstad@g-uld.no

2626 LILLEHAMMER

Lillesand

Visekonsul Torleif Johan Vennesland

37 26 00 00

Fossbekk

37 26 01 70 fax

4790 LILLESAND

thorleif.vennesland
@saint-gobain.com

Moss

Konsul Tor Svein Jørgensen

69 20 97 00

Moss Maritime Senter

69 20 97 30 fax

Postboks 27

moss-shipping.com" orgurl="mailto:tor.jorgensen@
moss-shipping.com">tor.jorgensen@
moss-shipping.com

1502 MOSS

Narvik

Konsul Jens Petter Opshaug

76 96 94 44

Fagernessletta 8

76 96 94 45 fax

Postboks 503

jens.petter.opshaug
@norengros.com

8507 NARVIK

Porsgrunn

Konsul Per Wold

Herøya Næringspark
Arthur Bergbysv. 7 (besøksadr.) Bygg 6

35 92 47 66

3936 Porsgrunn

35 92 22 44 (fax)

Herøya Næringspark (postadr.)
3908 Porsgrunn

per.wold@hydro.com

Sarpsborg

Konsul Bjørn Strømsæther

69 12 62 00

Peer Gynt vei 2/4

69 12 62 62 fax

Postboks 7

bjorn.stromsether@hansa.no

1701 SARPSBORG

Stavanger

Konsul Leif Buch Hansen

51 51 08 70
51 51 08 81 fax

Rosenkildetorget 1

911 43 012 (mobil)

Postboks 654

lehan@online.no

4003 STAVANGER

Tromsø

Konsul Roar Dons

77 75 55 10

Strandtorget 1

77 75 55 01 fax

Postboks 353

dansk.konsulat@
pellerin.no

9254 TROMSØ

Trondheim

Konsul Trond Lykke
Elektronisk visittkort

73 88 00 00

Munkegt. 48

73 88 00 10 fax

7005 TRONDHEIM

dansk.konsulat.trondheim
@bunnpris.no

Tønsberg

Konsul Harald Krogh‑Hansen

33 30 76 90

Storgaten 41

33 30 76 85 fax

Postboks 458

hkh@vestfoldnett.no

3101 TØNSBERG

Vardø

Visekonsul Ole Dagfinn Klaudiussen

78 98 73 61

Skagveien 2A

78 98 83 00 fax

Postboks 94

oklaudius@hotmail.com

9951 VARDØ

Ålesund

Konsul Grete Sandvig

70 12 46 66

Molovegen 24

70 12 22 95 fax

Postboks 1

grete@pjsandvig.no

6001 ÅLESUND

ECUADOR1Kan utstede visum

Oslo

Konsul Åsmund Johansen

22 00 70 46/22 00 70 10

Fridtjof Nansens Plass 4

22 33 64 23 fax

0160 OSLO

pl.ecuador@aseco.no

EGYPT

Oslo

Fagstasjon

23 08 42 00

Egypts Ambassade

22 56 22 68 fax

Konsulatavdelingen

Drammensvn. 90 A

0244 OSLO

EL SALVADOR

Oslo

Generalkonsul Ole Rikard Høisæther
Elektronisk visittkort

24 05 10 00

N.W. Damm & Søn AS

24 05 12 98 fax

0055 OSLO

91 63 75 30 (mobil)

orh@damm.no

ELFENBENSKYSTEN2Kan utstede visum

Oslo

Konsul Carl F. Sejersted Bødtker
Elektronisk visittkort

22 12 46 00

Nedre slottsgt. 11,

22 12 46 05 fax

Postboks 2742 Solli

22 49 19 63 (p)

0157 Oslo

lakke@nfm.no

ESTLAND

Oslo

Fagstasjon

22 54 00 70

Estlands Ambassade

22 54 00 71 fax

Konsulatavdelingen

ambassy.oslo@mfa.ee

Parkveien 51A

0244 OSLO

Bergen

Konsul Tor Øystein Enge
Elektronisk visittkort

55 21 54 00

Advokatfirmaet Stiegler ANS

55 21 54 25 fax

Fortunen 1, 5013 Bergen

55 10 20 80 (p)

Postboks 1124 Sentrum

enge@stiegler.no

5809 BERGEN

Stavanger

Konsul Reidar Maaseide

51 63 50 00

Malthus A/S

51 63 00 33 fax

Svanholmen 5, Forus, 4313 Sandnes

51 62 10 93 (p)

Postboks 245

91 59 04 54 (mobil)

4066 STAVANGER

malthus@malthus.no

Trondheim

Konsul Trond Bernhard Brekke
Elektronisk visittkort

73 80 21 50

Bernhd. Brekke A/S

73 80 21 60 fax

Schultzgt. 1

73 52 02 20 (p)

7013 TRONDHEIM

trond.brekke@bbrekke.no

Tromsø

Konsul Per Trygve Kongsnes
Elektronisk visittkort

77 60 35 00

Bedriftskompetanse A/S

77 60 35 01 fax

Fr. Langes gate 20, 4. etg.

91 31 34 39 (mobil)

9008 TROMSØ

tromso@bedrifts
kompetanse.no

Postboks 777

per.kongsnes@
bedriftskompetanse.no

9258 TROMSØ

FINLAND

Oslo

Fagstasjon

22 12 49 00

Finlands Ambassade

22 12 49 49 fax

Konsulatavdelingen

sanomat.osl@formin.fi

Thomas Heftyes gate 1

0244 OSLO

Oslo

Generalkonsul Christian Bjelland

23 10 07 00

Chr. Bjelland & Co. A/S

23 10 07 01 fax

Fridtjof Nansens plass 4

22 13 78 20 (p)

0160 OSLO

chr.bjelland@whitecliff.no

Bergen

Konsul Per Jæger jr.

55 60 63 83

Kokstadveien 42B

55 60 63 91 fax

5257 KOKSTAD

per.jaeger@jaeger.no

Bodø

Konsul Erling Sannes jr.
Elektronisk visittkort

75 50 70 80

Sannesgården,

75 50 70 99 fax

Gidsken Jakobsensvei 32

fsannes@online.no

8006 BODØ

Drammen

Konsul Einar Emil Låker jr.

32 83 80 30

Bragernes Torg 1

32 83 80 31fax

3000 DRAMMEN

einarlaaker
@hotmail.com

Farsund

Konsul Gunnar Brøvig

38 39 56 70

Havnegaten 29

38 39 56 90

4550 FARSUND

gb@brovig.no

Grimstad / Arendal

Konsul Carsten S. Due

37 04 10 97

Guldmandsveien 9

95 12 25 65

4876 GRIMSTAD

cakadue@gktv.no

Halden

Konsul Eilert Vikesland

69 17 40 57

Tistedalsveien

69 17 40 64 fax

c/o Norske skogsindustrier ASA Saugbrugs

norskeskog.com" orgurl="mailto:eilert.vikesland@
norskeskog.com">eilert.vikesland@
norskeskog.com

1756 HALDEN

Hamar

Konsul Riitta Helgestad

91 51 65 76

Grønnegate 64

62 51 19 90 fax

2317 HAMAR

riitta@f-f.no

Hammerfest

Konsul Jan Audun Fredriksen

78 40 66 00

Havneveien 44

78 40 66 50 fax

9610 RYPEFJORD

jan.fredriksen
@norsea.no

Haugesund

Konsul Christian Haaland

52 72 17 16

Smedesundet 45

52 72 76 22 fax

5500 HAUGESUND

ch@nyhavn.no

Horten

Konsul Jon E. Halvorsen

33 07 15 30

Storgaten 26

33 07 15 31 fax

3190 HORTEN

jeh@ahml.no

Kirkenes

Konsul Steinar Torbjørn Iversen

78 99 37 69

John Knudtzensgt. 1

78 99 31 57 fax

9900 KIRKENES

ste-ive@frisurf.no

Kristiansand

Konsul Asbjørn F. Asbjørnsen

38 14 41 60

Skippergata 97

38 14 41 61 fax

4614 KRISTIANSAND S

afa@a-asbjornsen.no

Kristiansund

Konsul Lars Georg Backer

71 58 08 00

Industriveien 3

71 58 08 01 fax

6500 KRISTIANSUND

lgbacker@
maxbo-backer.no

Larvik

Konsul Bjarne Støtvig jr.

33 18 19 17

Torget 3

33 13 09 29 fax

3250 LARVIK

bs@stotvig.com

Moss

Konsul Erik Wiborg
Elektronisk visittkort

69 25 25 30

Solgaard skog 150

69 25 27 08 fax

1501 MOSS

erik.wiborg@kraftex.no

Narvik

Konsul Magne J. Schille
Elektronisk visittkort

76 96 05 35

Ørnveien 19

76 96 05 36 fax

8516 NARVIK

maschill@online.no

Sarpsborg

Konsul Knut Njøs

69 16 18 00

Sandesundsvn. 3

69 16 18 01 fax

1706 SARPSBORG

knut.njos@ytterbol.com

Stavanger

Konsul Per Jan Selmer

51 85 84 00

N. Holmegt. 30

51 85 84 01 fax

4001 STAVANGER

per.jan.selmer
@eurojuris.no

Tromsø

Konsul Odd Erik Hansen

77 66 55 00

Storgata 56

77 66 55 44 fax

9008 TROMSØ

odd.erik.hansen
@jmhansen.no

Trondheim

Konsul Harald Setsaas
Elektronisk visittkort

73 51 42 22/37 94

Stiklestadveien 1

73 52 78 22 fax

7041 TRONDHEIM

hsetsaas@online.no

Vadsø

Konsul Knut Hegg

78 94 11 50

Oscarsgt. 1

78 94 11 51 fax

9800 VADSØ

advokathegg@
advokathegg.no

Ålesund

Konsul Liv Kibsgaard-Petersen

70 12 31 85

Emanuel Mohnsv. 22

70 12 31 85 fax

6007 ÅLESUND

liv@k-p.no

FRANKRIKE

Oslo

Fagstasjon

23 28 46 00

Frankrikes Ambassade

23 28 46 70 fax

Konsulatavdelingen

info.norvege-amba
@diplomatie.fr

Drammensveien 69

0244 OSLO

Bergen

Visekonsul Arnhild Jebsen

53 05 00 50

Jebsens Management

53 05 00 51 fax

Sandbrugt. 5

arnhild.jebsen
@jebsens.no

Postboks 3994 - Dreggen

5835 BERGEN

Kirkenes

Visekonsul Anne Flaatten

78 97 31 60

Kirkegårdsvn. 26

78 97 31 69 fax

9900 KIRKENES

78 99 19 22 (p)

ucher@online.no

Narvik

Visekonsul Christine Westerlund

76 94 29 26

Bjørnfellgt. 11

76 94 77 70 fax

8514 NARVIK

Stavanger

Konsul Kjell O. Hauge

51 52 03 04

Løkkeveien 52

51 52 45 49 fax

Postboks 154

51 62 45 98 (p)

4001 STAVANGER

945 74 246 (mobil)

consulat@online.no

Tromsø

Visekonsul Gunn Sissel Jaklin

77 75 05 00/95 10 40 45

Norsk Polarinstitutt

77 75 05 01 fax

Polarmiljøsenteret

jaklin@npolar.no

Postboks 466

9296 TROMSØ

Trondheim

Visekonsul Christian Wiig

73 87 43 00

Munkegt. 17

73 87 43 01 fax

Postboks 896 Sentrum

73 50 48 77 (p)

7001 TRONDHEIM

christian.wiig@
wiig-hohle-knudsen.no

Ålesund

Visekonsul Gunnar Haagensen

70 13 43 20

Rasmus Rønnebergs gate 21

70 13 43 21

6001 ÅLESUND

gunnar@jangaard.no

3Kan utstede visum

GAMBIA

Oslo

Generalkonsul Hallbjørn Hareide

22 43 09 10

Bygdøy Allé 64 A

22 44 67 21

0265 OSLO

22 44 46 11 fax

90 66 38 37 (mobil)

hallbjorn.hareide
@eunet.no

GHANA

Oslo

Generalkonsul Tor E. Kjelsaas

67 11 05 02

Fürstveien 41

67 58 31 96 fax

1367 SNARØYA

GRENADA

Oslo

Storbritannias Ambassade ivaretar de konsulære funksjoner

.

GUATEMALA

Oslo

Fagstasjon

Guatemalas Ambassade

22 55 60 04

Konsulatavdelingen

22 55 60 47 fax

Oscarsgate 59

976 61 47 (mobil)

0258 OSLO

guatemala@embajada.no

Oslo

Konsul Olav J. Sandven

22 42 97 22

Grensen 8

22 83 68 15 fax

0159 Oslo

900 36 003 (mobil)

oj@sandven.no

GUINEA‑BISSAU4 Kan utstede visum

Oslo

Konsul Jan Christie

22 56 30 89 (tel/fax)

Nobels gate 1G

jan.christie@c2i.net

0273 OSLO

HELLAS

Oslo

Fagstasjon

22 44 27 28

Hellas' Ambassade

22 56 00 72 fax

Konsulatavdelingen

gremb@online.no

Nobels gate 45

0244 OSLO

Bergen

Konsul Hans-Petter Henschien

55 38 98 00

Henschien Insurance Services Ltd. AS

55 38 98 01

Ole Landmarksvei 14

firmapost@henschien.no

5058 BERGEN

Kristiansand

Visekonsul Per Tollef Knudsen

38 02 44 46

Rigedalen 44

38 02 44 51 fax

4601 KRISTIANSAND S

be-hoe@frisurf.no

Stavanger

Visekonsul Thomas S. Falck

51 53 83 00

Møllegaten 2

51 53 83 01 fax

Postboks 28

agency@jacob-falck.no

4001 STAVANGER

HONDURAS

Oslo

Generalkonsul Hans Thorolf Brunvold

22 02 16 00

Gjerdrums vei 12 b

22 02 16 01 fax

0484 OSLO

22 14 94 95 (p)

909 92 222 (mobil)

brunvoldht@geaag.com

Trondheim

Konsul Aguiluz Cesar Bustillo

73 97 79 47

Bjarne Næss vei 22

73 94 25 68 (p)

7033 TRONDHEIM

98 61 60 95 (mobil)

cesar@minister.com

INDIA

Oslo

Fagstasjon

22 55 22 29

Indias Ambassade

22 44 07 20 fax

Konsulatavdelingen

india@online.no

Niels Juels gate 30

0244 OSLO

Bergen

Konsul Svein Lang

55 54 48 29

Fortunen 7

55 54 48 01 fax

5013 BERGEN

91 32 58 80 (mobil)

www.india.bergen.no

Trondheim

Konsul Dr. Rita Kumar

72 58 45 00

Saupstadringen 7

93 42 02 12 (mobil)

Postboks 9679

akumar@c2i.net

7478 TRONDHEIM

INDONESIA

Oslo

Fagstasjon

22 44 11 21

Indonesias Ambassade

22 55 34 44 fax

Konsulatavdelingen

kbrioslo@online.no

Gange Rolvsgt. 5

0244 OSLO

IRAN

Oslo

Fagstasjon

23 27 29 60

Irans Ambassade

22 55 49 19 fax

Konsulatavdelingen

Drammensveien 88 E

0244 OSLO

IRLAND

Oslo

Fagstasjon

22 01 72 00

Irlands Ambassade

22 01 72 01 fax

Haakon VII’s gate 1

48 14 78 07 (mobil)

0244 OSLO

hibernia@online.no

ISLAND

Oslo

Fagstasjon

23 23 75 30

Islands Ambassade

22 83 07 04 fax

Konsulatavdelingen

emb.oslo@mfa.is

Stortingsgaten 30

0244 OSLO

Bergen

Konsul Arne Herulf Holm

55 21 89 18/55 21 86 00

Allehelgensgt. 2

55 21 89 33 fax

Postboks 1162 - Sentrum

55 18 40 61 (p)

5811 BERGEN

Visekonsul Inge Arne Støve

55 21 89 18/55 21 88 06

Nordåsneset 77

55 21 89 33 fax

5235 RÅDAL

55 13 60 81 (p)

92 68 86 51(mobil)

inge.stove@nordea.no

Bodø

Konsul Reidar Johan Evensen

75 56 35 00

Slåttlia 6

75 56 35 71 fax

Postboks 154

915 70 021 (p)

8013 BODØ

948 98 456 (mobil)

ahobodoe@online.no

Haugesund

Konsul Arne W. Aanensen

52 70 12 00

R.G. Hagland AS

52 70 12 11 fax

Postboks 98

52 72 89 94 (p)

5501 HAUGESUND

908 73 451 (mobil)

mail@hagland.no

Kristiansand

Konsul Sigmund Andersen
Elektronisk visittkort

38 17 26 00

Festningsgt. 11

38 17 26 01 fax

Postboks 216

38 04 07 26 (p)

4662 KRISTIANSAND

900 85 359 (mobil)

sigmund.andersen@
spareskillingsbanken.no

Moss

Konsul William Asbjørnsen
Elektronisk visittkort

69 26 01 11

Ekeberglia 6

69 26 07 40 fax

1580 RYGGE

69 26 14 03 (p)

924 33 045 (mobil)

william.asbjornsen@c2i.net

Stavanger

Konsul Ingrid Fure Schøpp

51 67 67 00

Luramyrveien 12

51 67 67 01 fax

Postboks 1133

51 54 44 52 (p)

4391 SANDNES

906 52 282 (mobil)

ingrid.schoepp@
sandnes-sparebank.no

Visekonsul Arve Kenneth Vestvik

51 67 67 00

Luramyrveien 12

51 67 67 01 fax

Postboks 1133

900 13 006 (mobil)

4391 SANDNES

sandnes-sparebank.no" orgurl="mailto:arve.vestvik@
sandnes-sparebank.no">arve.vestvik@
sandnes-sparebank.no

Tromsø

Konsul Ragnhild Fusdahl

77 68 30 24/77 65 51 59

Sjøgaten 16

77 68 30 88 fax

9008 TROMSØ

906 87 833 (mobil)

rfusdahl@c2i.net

Trondheim

Konsul Roar Conrad Hyll

73 93 89 02

Loholt allé 16

73 93 50 21 fax

7049 TRONDHEIM

73 96 60 55 (p)

Postboks 661 Sentrum

roarhyll@online.no

7407 TRONDHEIM

hyll@online.no

Ålesund

Konsul Are Opdahl

70 16 18 00

Notenesgt. 3

70 16 80 20 fax

6002 ÅLESUND

90 91 62 30

are@advo.no

ISRAEL

Oslo

Fagstasjon

21 01 95 00

Israels Ambassade

21 01 95 30 fax

Konsulatavdelingen

israel@oslo.mfa.gov.il

Parkveien 35

Postboks 534 Skøyen

0214 OSLO

ITALIA

Oslo

Fagstasjon

23 08 49 10/08

Italias Ambassade

22 44 34 36 fax

Konsulatavdelingen

ambasciata.oslo@esteri.it

Inkognitogaten 7

consular.oslo@esteri.it

0244 OSLO

Bergen

Visekonsul Erik Nordgreen

55 30 20 50

Kalfarlien 14

55 30 20 51 fax

5018 BERGEN

55 31 00 71 (p)

erikno@enor.no

Stavanger

Visekonsul Sverre Bore

51 57 48 00

c/o Norsk Agip AS

51 57 49 38 fax

Postboks 101

sverre.bore@eninorge.it

4033 FORUS

Svolvær

Konsularagent John Berg

76 07 06 33

L. Bergs Sønner A/S

76 07 21 11 fax

Postboks 74

firmapost@lberg.no

8301 SVOLVÆR

Tromsø

Visekonsul J.P. Barlindhaug

77 62 26 00

Sjølundveien 2

77 62 26 99 fax

Postboks 6154

77 68 72 97 (p)

9291 TROMSØ

firmapost@
barlindhaug.no

Trondheim

Visekonsul Oddvar Solemsli

73 82 65 00

Thonning Owesens gt. 35C

73 82 65 01 fax

7443 TRONDHEIM

72 56 37 81 (p)

951 03 054 (mobil)

oddvar.solemsli
@q-free.com

Ålesund

Konsularagent Nils Helge Aarseth

70 11 85 50

A/S Møre Codfish Comp.

70 11 85 70/69

Keiser Wilhelms gt. 60

70 15 61 92 (p)

Postboks 767

mcod@codfish.no

6003 ÅLESUND

JAMAICA5Kan utstede visum

Oslo

Konsul Erik Gudbrand Tandberg

22 14 09 26

Visekonsul Nina Tandberg

22 49 44 90 fax

Corporate Development A/S

22 49 49 44 (p)

Olav Aukrustvei 25

erik.tandberg@c2i.net

0785 OSLO

Postboks 30 Holmenkollen

0712 OSLO

JAPAN

Oslo

Fagstasjon

22 99 16 00

Japans Ambassade

22 44 25 05 fax

Konsulatavdelingen

info@japan-embasssy.no

Wergelandsveien 15

0244 OSLO

Bergen

Generalkonsul Jacob Irgens

55 31 01 16

Kalfarveien 35 L

55 31 01 16 fax

5018 BERGEN

90 76 93 28 (mobil)

jair@online.no

JEMEN

Oslo

Konsul Leif-Kristian Johansen

Frierveien 9

22 19 05 75 fax

1179 OSLO

915 50 149 (mobil)

Postboks 110, Bekkelagshøgda

falkasso@broadpark.no

1109 OSLO

JORDAN6Kan utstede visum

Oslo

Konsul Hanne E. Lindgaard

22 68 38 60

Malerhaugvn. 19-23

22 68 38 86 fax

Postboks 6456 Etterstad

22 50 15 70 (p)

0605 OSLO

di1002@sn.no

KINA

Oslo

Fagstasjon

22 49 38 57/22 49 20 52

Kinas Ambassade

22 92 19 78 fax

Konsulatavdelingen

webmaster@
chinese-embassy.no

Tuengen Allé 2 B

0244 OSLO

REPUBLIKKEN KOREA

Oslo

Fagstasjon

22 54 70 90

Republikken Koreas Ambassade

22 56 14 11 fax

Konsulatavdelingen

kornor@mofat.go.kr

Inkognitog. 3

0244 OSLO

Bergen

Honorær Generalkonsul Trond Mohn

55 99 90 00

Frank Mohn A/S

55 99 93 81 fax

Hardangervegen 150

95 79 87 10 mob

Postboks 150 - Slåtthaug

5851 Bergen

KROATIA

Oslo

Fagstasjon

23 01 40 50

Kroatias ambassade

23 01 40 60 fax

Konsulatavdelingen

cro-emb@online.no

Drammensveien 82

0271 OSLO

KYPROS

Oslo

Konsul Johan N. Ulrichsen

Postboks 478

90 15 05 82

1471 LØRENSKOG

22 10 97 72 fax

j.ulrich@online.no

Kristiansand

Konsul Yiannis Ktorides

38 01 73 30/38 01 75 00

Postboks 8126 Vågsbygd

38 01 75 95 fax

4675 KRISTIANSAND

yiannis.ktorides
@elkem.no

LATVIA

Oslo

Fagstasjon

22 54 22 80

Latvias Ambassade

22 54 64 26 fax

Bygdøy Allé 76

embassy.norway
@mfa.gov.lv

Postboks 3163 Elisenberg

0208 OSLO

Oslo

Generalkonsul Arvid Grundekjøn
Elektronisk visittkort

22 01 42 00

c/o Awilco ASA

22 01 43 74 fax

Beddingen 8, Aker Brygge

22 51 66 40/22 51 66 48 (p)

Postboks 1583 Vika

38 04 02 55 (p. sommer)

0118 OSLO

agrundekjoen@awilco.no

Bergen

Konsul Jostein Alvheim

55 36 48 20

Strandkaien 16

55 36 48 36 fax

5013 BERGEN

alvheim@
alvheim-hansen.no

Kristiansand

Konsul Erling Johansen
Elektronisk visittkort

38 10 71 80

Kongensgt. 35

38 10 71 89 fax

Postboks 57

922 56 225 (mobil)

4661 KRISTIANSAND

erling@medicom.no

Kristiansund

Konsul Roger Arild Kjøl

71 67 33 34

Ole Jullumsgate 17

71 67 33 36 fax

6510 KRISTIANSUND

91 88 99 66 (mobil)

rogak@frisurf.no

Stavanger

Konsul Håkon Tranberg

51 95 19 92

Fabrikkveien 9

51 95 19 91 fax

4033 Stavanger

91 63 66 33 (mobil)

Postboks 411 Forus

ht@tta.no

4067 Stavanger

Trondheim

Konsul Ole Birger Giæver

73 99 43 10 fax

Advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co DA

73 51 35 91 (p)

Postboks 2250

916 99 000 (mobil)

7412 TRONDHEIM

ole.birger.giaever
@giaever-hegle.no

Tromsø

Konsul Kåre-Bjørn Kongsnes
Elektronisk visittkort

77 60 01 00

Sjølundveien 7

77 61 23 44 fax

Postboks 2504

900 11 040 (mobil)

9267 TROMSØ

kbk@dcfu.no

LESOTHO

Skien

Generalkonsul Jens M. Stranheim

35 52 06 49

Tomtegata 13

913 27 031 (mobil)

3715 SKIEN

35 52 33 30 fax

mstranhe@online.no

LIBERIA7Kan utstede visum

Oslo

Generalkonsul Jan Tormod Dege

23 23 90 90

Haakon VII’s gate 5

22 83 60 60 fax

0161 OSLO

dege@bd.no

Postboks 1369 Vika

0114 OSLO

LIECHTENSTEIN

Oslo

Sveits' Ambassade ivaretar de konsulære funksjoner

LITAUEN

Oslo

Fagstasjon

22 55 81 50/22 55 14 71

Republikken Litauens Ambassade

22 55 67 30 fax

Konsulatavdelingen

97 01 99 06 (mobil)

Gimle Terrasse 6

litauens@online.no

0244 OSLO

Oslo

Generalkonsul Leon Bodd

22 83 35 10

Stranden 3 A

22 83 18 49 fax

0250 OSLO

22 52 30 13 (p)

92 01 54 63 (mobil)

leon@bodd.no

Bergen

Konsul Helge S. Dyrnes

55 55 39 09/10

Olav Kyrresgt. 11

55 55 39 01 fax

5014 BERGEN

55 95 09 99 (p)

Postboks 843 - Sentrum

907 60 810 (mobil)

5807 BERGEN

helge.dyrnes@
bergen-chamber.no

Bodø

Konsul Ulf Halvor Hallan

75 58 81 80

Nordnorsk Lederutvikling

75 58 81 81 fax

Tjeldberget 7

907 35 690 (mobil)

8012 BODØ

ulf.hallan@nnl.no

Kristiansand

Konsul Karl F. Mosvold

38 12 55 80

Postboks 27

38 12 55 81 fax

4661 KRISTIANSAND

916 13 107 (p)

Østre Strandgt. 46

karl@mosvold-co.no

4610 KRISTIANSAND

Stavanger

Konsul Morten B. Tidemann

51 51 00 70

Steenstrup Stordrange DA

51 51 00 71 fax

Kongsgårdbakken 3

48 01 66 07 mobil

Postboks 24

mtb@steenstrup.no

4001 STAVANGER

Tønsberg

Konsul Trond Reinhold Asplin

33 35 42 00

Postboks 2444

33 35 42 01 fax

3104 TØNSBERG

33 32 24 31 (p)

928 98 744 (mobil)

trond.asplin@
longtraders.no

LUXEMBOURG

Oslo

Konsul Morten Henrik Kielland

23 11 71 11

Key Asset Management Norge ASA

23 11 71 19 fax

Haakon VII’s gate 1

952 41 680 (mobil)

Postboks 1392 Vika

m.kielland@key.no

0114 OSLO

MADAGASKAR8Kan utstede visum

Oslo

Generalkonsul Finn Andresen
Elektronisk visittkort

32 89 30 60

Parkalleen 3B (Hauges gate 36),

90 91 11 77

3019 DRAMMEN

32 89 63 64 fax

malagasy@online.no

MAKEDONIAS REPUBLIKK

Molde

Generalkonsul Knut Ødegård

71 21 59 91

Postboks 326

71 21 59 91 (p)

6401 MOLDE

knutode@adsl.no

MALAYSIA

Oslo

Konsul Ingar Skaug

67 58 40 00

Strandveien 20

67 58 44 96

Postboks 33

wilhelmsen.com" orgurl="mailto:Ingar.skaug@
wilhelmsen.com">Ingar.skaug@
wilhelmsen.com

1324 LYSAKER

MALTA

Oslo

Generalkonsul Petter Larsen

67 58 47 05

Nordheimbakken 5

67 58 47 30

0378 OSLO

petter.larsen@
barbership.com

Bergen

Konsul Børge Rosenberg

55 21 63 00/32/33

AS J. Ludwig Mowinckels Rederi

55 21 63 05 fax

Bradbenken 1

90 18 88 39 (mobil)

Postboks 4070 Dreggen

b.rosenberg@jlmr.no

5835 BERGEN

Kristiansand

Konsul Lars Hoven

38 17 00 80

Simonsen Føyen Advokatfirma DA

38 17 00 81 fax

Dronningens gate 3

90 58 58 78 (mobil)

Serviceboks 437

lars.hoven@
simonsenfoyen.no

4604 KRISTIANSAND

MAROKKO

Oslo

Fagstasjon

23 19 71 50/52

Marokkos Ambassade

23 19 71 51 fax

Holtegata 28

sifamoslo@c2i.net

0355 OSLO

Oslo

MAURITIUS

Oslo

Konsul Jan E. Roll

22 14 25 02

Løkkalia 12 A

22 14 19 03 fax

0783 OSLO

jan.roll@frisurf.no

MEXICO

Trondheim

Konsul Endre Kolbjørnsen

73 99 27 00

Bedingen 8

73 99 27 01 fax

7014 TRONDHEIM

73 51 22 36 (p)

Ålesund

Konsul Bjørn-Eivind Slettedal

70 15 60 19

Aspegata 19b

N-6005 Ålesund

90 74 72 11 (mobil)

MONACO

Oslo

Konsul Tove Kvammen Midelfart

22 14 24 31

Inkognitogt. 33

22 56 23 01 fax

0256 OSLO

cacam@online.no

MONGOLIA9Kan utstede visum

Oslo

Konsul Erik Wahlstrøm

22 12 51 20

Skarpsnogt. 2

22 44 40 90 fax

0271 OSLO

22 14 18 65 (p)

93 46 86 38 (mobil)

e.wahlstrom
@s2law.no

www.mongoliakonsulat.no

NAMIBIA

Trondheim

Konsul Kjell Fløttum

51 55 83 00

Nordenfjeldske Development Services AS

51 55 83 01 fax

Madlalia 25

90 18 80 09 (mobil)

4044 HAFRSFJORD

kflottum@nfds.info

www.nfds.info

NEDERLAND

Oslo

Fagstasjon

23 33 36 00/23 33 36 11

Nederlands Ambassade

23 33 36 01 fax

Konsulatavdelingen

nlgovosl@online.no

Oscars gate 29

0244 OSLO

Bergen

Konsul Monica Salthella

55 21 73 45

Kaigate 4

55 21 73 05 (fax)

Postboks 7999

55 12 13 00 (p)

5020 BERGEN

95 26 59 50 (mobil)

monica.salthella@spv.no

Bodø

Konsul Morten Chr. Jakhelln

75 50 41 00

Gamle Riksvei 1

75 50 41 11 (fax)

Postboks 3

75 58 41 33 (p)

8001 BODØ

915 18 797 (mobil)

morten.jakhelln@jak.no

Drammen

Konsul J. R. Låker

32 83 29 85

Næringslivsenteret

32 83 46 32 (fax)

Bragernes Torv 13

32 83 54 83 (p)

3017 DRAMMEN

938 74 863 (mobil)

jorgen.laaker
@emil-jensen.no

Fredrikstad

Konsul Per Bakkehaugen

69 30 24 70

Rosenlund 51

69 30 24 71 fax

1617 FREDRIKSTAD

69 31 55 97 (p)

982 07 475 (mobil)

per.bakkehaugen
@no.ey.com

Hammerfest

Konsul Arvid Jensen

78 40 62 53

Sjøgata 6

78 40 62 51 fax

Postboks 35

78 41 87 16 (p)

9615 HAMMERFEST

aj@bedriftskompetanse.no

Kristiansand

Konsul Peter Johan Moe

38 14 58 20/22/23/24

Kjøita Park 40

38 14 58 21 fax

Postboks 111

38 09 20 58 (p)

4662 KRISTIANSAND S

916 17 009 (mobil)

post@opmoe.no

Larvik

Konsul Tore Hansen

90 05 95 05/33 13 85 61

Torget 4

33 13 85 98 fax

3256 LARVIK

33 18 50 91 (p)

tore.hansen
@nordea.no

Stavanger

Konsul Pål Mitsem

51 53 00 00

Bergelandsgt. 14

51 53 00 01 fax

4012 Stavanger

51 41 00 89 (p)

Postboks 749

900 98 158 (mobil)

4001 STAVANGER

mitsem@mitsem.no

Tromsø

Konsul Bjørn Kaldhol

77 64 81 01

Sjølundveien 7B

77 64 81 80 fax

9000 Tromsø

77 63 54 54 (p)

Postboks 2504

901 75 401 (mobil)

9267 TROMSØ

kari.groenlien@tfds.no

Trondheim

Konsul Ivar A. Røsholdt

73 53 93 00/28

Pir 2, nr. 10

73 53 93 73 fax

7010 TRONDHEIM

73 50 00 26 (p)

Postboks 2190

tor.berg@jps.no

7412 TRONDHEIM

ivar@jps.no

NEPAL10Kan utstede visun

Oslo

Generalkonsul Bjørn Frode Korsvold

22 83 55 10

Haakon VII's gate 5B

22 83 04 43 fax

Postboks 1483 Vika

0161 OSLO

NEW ZEALAND

Oslo

Generalkonsul Dag B. Dyvik

67 11 00 33

c/o HDS AS

67 11 00 31

Strandveien 50

dbd@hds.no

1366 LYSAKER

NICARAGUA

Oslo

Generalkonsul Cato Andreas Holmsen

24 14 73 00

Akersgaten 20

24 14 73 11 fax

0158 Oslo

22 43 40 46 (p)

905 35 076 (mobil)

cah@fsncapital.no

NIGER11Kan utstede visum

Oslo

Konsul Nils Arne Nessiøy

32 22 93 00

Niels Juels gate 33

32 22 93 01 fax

0257 Oslo

91 67 47 41 (mobil)

nan@jel.no

PAKISTAN

Fagstasjon

23 13 60 80

Oslo

Pakistans Ambassade

22 55 50 97 fax

Konsulatavdelingen

pareposlo@yahoo.com

Eckersbergs gate 20

0244 OSLO

PAPUA/NEW GUINEA

Oslo

Storbritannias Ambassade ivaretar de konsulære funksjoner

PERU12Kan utstede visum

Oslo

Konsul Pål Wilhelm Asplin

23 15 16 00

Via Travel Group AS

23 15 03 99 fax

Munkedamsveien 35

22 49 23 39 (p)

Postboks 1353, Vika

934 56 383 (mobil)

0113 OSLO

paal.asplin@viatravel.no

POLEN

Oslo

Fagstasjon

22 43 01 61/22 55 55 36/
22 43 00 15

Polens Ambassade

22 44 48 39 fax

Konsulatavdelingen

polcons@online.no

Olav Kyrres plass 1

polcons1@online.no

0244 OSLO

Bergen

Konsul Fritz Thorkil Rieber

55 55 91 00

Bjarne Rieber Gruppen

55 55 91 01 fax

Kalfarvn. 57A

55 32 91 04 (p)

5001 BERGEN

fritz@brg.no

Stavanger

Konsul Ulf-Einar Staalesen

51 51 00 70

Adv.firmaet Steenstrup Stordrange

51 51 00 71 fax

Kongsgårdbakken 3

ues@steenstrup.no

4001 STAVANGER

Trondheim

Konsul Harald Johan Lydersen
Elektronisk visittkort

73 87 69 00

Deloitte

73 87 69 20

TMV-Kaia 23

73 87 69 01 fax

7485 TRONDHEIM

harald.lydersen
@deloitte.no

PORTUGAL

Oslo

Fagstasjon

23 33 28 50

Portugals Ambassade

22 56 43 55 fax

Konsulatavdelingen

portemb@frisurf.no

Josefinesgt. 37

0244 OSLO

Bergen

Visekonsul Tore Johan Mowinckel

55 92 22 30

Skjensvold

55 92 22 44 fax

Nesttunveien 90

liv.johannessen
@cerealia.no

5221 NESTTUN

Fredrikstad

Visekonsul Kai Georg Wiese

23 11 96 45/90 97 05 79

c/o Torvbyen A/S

69 31 86 40 fax

Nygårdsgaten 50

kaw@linstow.no

Postboks 282

1600 FREDRIKSTAD

Kristiansand

Visekonsul Carl Viggo Axelssen

38 14 88 00

Ægirsvei 8A

38 09 77 77 fax

Postboks 1575 Lundsiden

932 81 086 (mobil)

4688 KRISTIANSAND

carl.viggo@netcom.no

Stavanger

Konsul Steinar Olsen

51 52 95 12

M-I Norge A/S

51 57 65 03 (faks)

A Smith/Schlumberger Company

90 05 97 94 (mob)

Stolen 16

solsen@miswaco.com

4015 STAVANGER

Trondheim

Konsul John Binde
Norway Royal Salmon

73 92 43 00

Olav Tryggvasonsgt. 40

73 92 43 01 (faks)

7414 Trondheim

97 60 94 00 (mobil)

Postboks 2608

john.binde@salmon.no

7414 TRONDHEIM

Ålesund

Konsul Bjørn-Eivind Slettedal

70 15 62 59

Aspegata 19b

90 74 72 11 (mobil)

N-6005 Ålesund

konsulat@hotmail.com

ROMANIA

Oslo

Fagstasjon

22 44 15 12

Romanias Ambassade

22 43 16 74 fax

Konsulatavdelingen

embassy.no" orgurl="mailto:embassy@romanian
embassy.no">embassy@romanian
embassy.no

Oscars gate 51

embassy.no" orgurl="mailto:consul@romanian
embassy.no">consul@romanian
embassy.no

0244 OSLO

http://oslo.mae.ro/index.php?lang=en

Bergen

Konsul Kjell Ove Nygaard
Elektronisk visittkort

55 96 03 30

Forskjønelsen 9, 5018 BERGEN

55 32 20 60 fax

Postboks 772, 5807 BERGEN

55 55 83 10 (p)

911 43 604 (mobil)

nexiei@online.no

Nodeland

Konsul Thomas Granfeldt jr.
Elektronisk visittkort

38 18 25 00

Nodelandsveien 4

38 18 25 01 fax

4645 NODELAND

granfeldt@online.no

RUSSLAND

Oslo

Fagstasjon

22 55 17 63/22 55 17 65

Den Russiske Føderasjons Ambassade

22 55 17 64 fax

Konsulatavdelingen

consul@online.no

Drammensveien 74

0352 OSLO

Kirkenes

Generalkonsul Yury Vasiljevitsj Nikiforov

Rådhusplassen 2

78 99 37 37

Postboks 98

78 99 37 42 fax

9915 KIRKENES

genkons@online.no

Barentsburg

Fagstasjon

(Svalbard)

Den Russiske Føderasjons Konsulat

79 02 17 85 tlf/fax

Barentsburg

ksvalbar@online.no

Konsul Vjatsjelav Gennadjevitsj Nikolajev

SENEGAL13Kan utstede visum

Oslo

Generalkonsul Roar Ø. Kristiansen

23 31 01 63

A/S Krogstads Shipping

23 31 01 66 fax

Fr. Nansens plass 2

krogstads@krogstads.no

Postboks 1316 - Vika

0112 OSLO

SERBIA

Oslo

Fagstasjon

22 44 81 05/22 43 16 20

Serbias ambassade

22 55 29 92 fax

Konsulatavdelingen

http://www.serbian
embassy.no/
eng/contact.html

Drammensveien 105

0244 OSLO

SEYCHELLENE

Oslo

Konsul Tore Wendelborg

482 56 240 (mobil)

Nordheimbakken 12

torewendelborg
@hotmail.com

0378 OSLO

SINGAPORE

Oslo

Generalkonsul Svein Aaser
Elektronisk visittkort

22 94 80 21

c/o Den norske Bank

22 97 78 77

Stranden 21

gen.konsulat@dnb.no

0021 OSLO

SLOVAKISKE REPUBLIKK

Oslo

Fagstasjon

22 04 94 70

Slovakias Ambassade

22 04 94 74 fax

Thomas Heftyes gt. 24

slovakr@online.no

0244 OSLO

Bergen

Konsul Morten L. Gjesdahl

55 23 35 00

Strandgt. 18

55 23 41 60 fax

5013 BERGEN

55 32 63 35 (p)

morten.l.gjesdahl
@gjesdahl.no

Drammen

Konsul Zuzana Opavská Wahl

32 83 12 17

Børsen

32 89 32 60 fax

Bragenes torg 13

90 15 44 58 (mobil)

3000 DRAMMEN

firmpost@hudoghar.no

Trondheim

Konsul Erik Frederiksen
Elektronisk visittkort

73 83 39 30/73 83 39 35

Dronningens gt. 11

73 83 39 31 fax

7011 TRONDHEIM

73 94 38 86 (p)

913 10 022 (mobil)

adm.dir@de3stuer.no

SPANIA

Oslo

Fagstasjon

22 92 66 90

Spanias Ambassade

22 55 98 22 fax

Konsulatavdelingen

embspain@online.no

Oscars gate 35

0244 OSLO

Bergen

Konsul Øystein Meland

55 21 52 00

Olav Kyrresgate 11

55 21 52 01 fax

Postboks 1233

55 92 42 12 (p)

5811 BERGEN

Hammerfest

Visekonsul..

Kristiansand

Visekonsul Frederik Garmann-Johnsen
Garmann-Johnsen Consulting A/S

38 02 10 40

Vestre Strandgt. 27

38 02 05 31 (faks)

4611 KRISTIANSAND

91 53 19 23 (mobil)

e-post:
garmannjohnsen
@tiscali.no

Stavanger

Visekonsul Folke Hermansen

51 84 56 11

Kongsgaardbakken 1, 6. etg.

51 84 56 03 fax

4004 STAVANGER

51 52 28 82 (p)

Postboks 40

95 18 48 14 (mobil)

4001 STAVANGER

folke.hermansen
@stavangerske.no

Tromsø

Visekonsul Johannes H. Giæver

77 66 81 50

Stakkevollvn. 65

77 66 81 60 fax

9010 TROMSØ

915 17 915 (mobil)

johshg@nordoya.no

Trondheim

Visekonsul Odd Gunnar Eikrem

73 52 36 09

Havnelager B

73 52 30 90 fax

Pir II, Etg. 3M

73 52 26 09 (p)

Postboks 795

7408 TRONDHEIM

Tønsberg

Visekonsul Tor Melsom

33 35 80 40

Storgt. 35

33 31 43 00 fax

Postboks 323 Sentrum

oiltrading.no" orgurl="mailto:bunkers@norwegian
oiltrading.no">bunkers@norwegian
oiltrading.no

3101 TØNSBERG

Ålesund

Visekonsul Lauritz Anders Devold

70 12 55 30

Keiser Wilhelmsgt. 2 B

70 12 93 20 fax

Storneskaia

91 12 87 40 (mobil)

6003 Ålesund

aalesund.com" orgurl="mailto:lauritz@devold-
aalesund.com">lauritz@devold-
aalesund.com

SRI LANKA

Oslo

Fagstasjon

22 17 09 59/22 17 72 50

Sri Lankas Ambassade

22 17 44 48 fax

Brugata 1

embakont@online.no

0186 OSLO

STORBRITANNIA

Oslo

Fagstasjon

23 13 27 00

Storbritannias Ambassade

23 13 27 38 fax

Konsulatavdelingen

oslo.consular.
enquiries@fco.gov.uk

Thomas Heftyes gate 8

0244 OSLO

Bergen

Konsul Rolf Christen Hestness

55 36 78 10

Øvre Ole Bulls plass 1 - 2. etasje

55 36 78 11

Postboks 273

55 53 86 70 (p)

5804 BERGEN

e-post: Consul
@Broadpark.no

Bodø

Konsul Kjell Alf Nyvold

75 56 58 00

Byggcon AS

75 56 58 01 fax

Notveien 17

950 29 769 (mobil)

8013 BODØ

kjell@byggcon.no

Kristiansand

Konsul Tore Wiese-Hansen
Elektronisk visittkort

38 01 94 50

Lumberveien 49

38 01 91 69 fax

4621 KRISTIANSAND S

wiese-hansen
@online.no

Postboks 8207 Vågsbygd

4676 KRISTIANSAND S

Stavanger

Konsul Thomas Falck jr.

51 52 97 13

Prisensgate 12

51 53 83 01 fax

4008 STAVANGER

51 57 06 50 (p)

Postboks 28

thomas.falck@
jacob-falck.no

4001 STAVANGER

Tromsø

Konsul Haakon Bredrup

77 62 45 00

c/o Mack’s Ølbryggeri

77 65 86 77 fax

Storgaten 5-13

77 68 61 83 (p)

9291 TROMSØ

ragnhild.fagerelv
@mack.no

Trondheim

Konsul Berit Kjeldsberg

73 60 02 00

Beddingen 8

73 60 02 50 fax

7037 TRONDHEIM

73 51 29 88 (p)

Postboks 2521

kjeldsberg.no" orgurl="mailto:liv.lovaas@
kjeldsberg.no">liv.lovaas@
kjeldsberg.no

7413 TRONDHEIM

Ålesund

Konsul Sverre Andreas Farstad

70 12 44 60

Farstadgården

70 12 85 30 fax

St. Olavs Plass

70 14 71 32 (p)

6001 ÅLESUND

post@farstad.no

Postboks 1301

6001 ÅLESUND

SUDAN

Fagstasjon

22 69 92 60/22 69 48 18

Sudans’ Ambassade

22 69 83 44 fax

Holtegt. 28

sudan.oslo@c2i.net

0355 OSLO

SVEITS

Oslo

Fagstasjon

22 54 23 90

Sveits' Ambassade

22 44 63 50 fax

Konsulatavdelingen

vertretung@osl.
rep.admin.ch

Bygdøy Allé 78

0244 OSLO

SVERIGE

Oslo

Fagstasjon

24 11 42 00

Sveriges Ambassade

22 43 08 84 fax

Konsulatavdelingen

ambassaden.oslo
@foreign.ministry.se

Nobelsgt. 16

0244 OSLO

Arendal

Konsul Terje Bodin Larsen
Elektronisk visittkort

37 02 57 00

Langbryggen 21

37 02 57 01 fax

Postboks 198

37 01 11 72 (p)

4802 ARENDAL

terje.bodin.larsen
@ness.no

Bergen

Konsul Knut Herman Gjøvaag

55 59 97 99

Minde Allé 35

55 59 97 98 fax

Postboks 6103 P.T.

55 33 03 82 (p)

5892 BERGEN

khg@frydenbo.no

Bodø

Konsul John Steen Holm

75 52 05 58

Sjøgt. 27, 4.etg.

75 52 38 20 fax

Postboks 223

75 56 13 72 (p)

8001 BODØ

john.steen.holm
@eurojuris.no

Fredrikstad

Konsul Jon Brynildsen

69 30 51 00

Mosseveien 1‑3

69 30 52 15 fax

Postboks 34

69 39 06 75 (p)

1601 FREDRIKSTAD

jon.brynildsen
@brynild.no

Hamar

Konsul Reidar Nordby jr.

62 51 40 00

Norsk Tipping A/S

62 51 42 08 fax

Måsåbekkveien

62 52 41 22 (p)

2325 HAMAR

reidarn@norsk-tipping.no

Hammerfest

Konsul Åge Olaussen

78 40 70 39

Havnegaten 3

78 40 70 71 fax

9600 HAMMERFEST

78 41 02 76 (p)

Postboks 250

age.olaussen@ffr.no

9615 HAMMERFEST

Kirkenes

Konsul Wenche Randal

78 99 93 93/78 99 18 09

Direktørboligen AS Hotel

78 99 31 56/78 99 18 21 fax

Kristen Nygårdsgt. 37

78 99 26 76 (p)

Postboks 44

w-randal@online.no

9915 KIRKENES

Kristiansand

Konsul Olav J. Neset

38 10 55 00

Vestre Strandgate 19 B

38 10 55 01 fax

Postboks 251

38 04 40 80 (p)

4663 KRISTIANSAND S

olav.neset@kst.no

Larvik

Konsul Harald S. Bugge

33 13 93 68

Storgaten 50

33 13 93 61 fax

Postboks 83 Sentrum

33 12 61 88 (p)

3251 LARVIK

btinordic.com" orgurl="mailto:larvik.btc@
btinordic.com">larvik.btc@
btinordic.com

Moss

Konsul Agnes Vogt

69 25 12 34

Gudesgate 2

69 25 06 76 fax

Postboks 313

69 26 71 01 (p)

1502 MOSS

avogt@online.no

Narvik

Honorær konsul Halvdan Eliassen

76 92 38 00

Havnegt. 28

76 94 49 25 fax

Postboks 314

95 92 38 43 mob

8504 NARVIK

halvdan.eliassen
@lkab.com

Porsgrunn

Konsul Christen Knudsen

35 54 24 00

Gunnar Knudsens vei 144

35 54 24 01 fax

Postboks 1093

35 50 24 56 (p)

3905 PORSGRUNN

borgestadasa.com" orgurl="mailto:guri.halvorsen@
borgestadasa.com">guri.halvorsen@
borgestadasa.com

Sarpsborg

Konsul Egil M. Ullebø

69 11 80 00

Hjalmar Wesselsv. 10

69 11 88 01 fax

Postboks 162

69 15 03 25 (p)

1701 SARPSBORG

egil.ullebo@orkla.no

Stavanger

Konsul Bjørn Helliesen

51 84 12 20

Nedre Strandgt. 27

51 84 12 21 fax

Postboks 153

51 52 62 50 (p)

4001 STAVANGER

bjorn.helliesen
@lawyer.no

Tromsø

Konsul Jens Johan Hjort

77 75 12 00

Grønnegt. 74/76

77 75 12 01 fax

Postboks 520

77 68 02 36 (p)

9255 TROMSØ

hjort@rekve-pleym.no

Trondheim

Konsul Jan Kaare Tapper
Elektronisk visittkort

73 88 38 50

Olav Tryggvasons gt. 24

73 88 38 51 fax

Postboks 444

73 50 25 57 (p)

7404 TRONDHEIM

advokatfirmaet@
tapper.no

Ålesund

Konsul Ole Johan Persson

70 10 72 10

A & O Fish Export A/S

70 10 72 11 fax

Röysegt. 15, VI

91 14 88 90 (mobil)

6003 ÅLESUND

ojp@ao-fish-export.no

SWAZILAND14Kan utstede visum

Oslo

Generalkonsul John Malting

22 49 10 27

Slemdalsveien 97b

95 17 94 03 (mobil)

0373 Oslo

22 14 34 17 (fax)

jon.malting@
afronordic.com

SØR‑AFRIKA

Oslo

Fagstasjon

23 27 32 20

Sør-Afrikas Ambassade

22 44 39 75 fax

Konsulatavdelingen

info@saemboslo.no

Drammensveien 88 C

Postboks 2822 Solli

0204 OSLO

THAILAND15Kan utstede visum

Oslo

Fagstasjon

22 49 40 12

Thailands Ambassade

22 04 99 69 fax

Konsulatavdelingen

thaioslo@online.no

Eilert Sundts gate 4

0244 OSLO

Oslo

Konsul Solveig Skauan
Elektronisk visittkort

22 14 76 65

Dagalivn. 19

22 14 76 65 (p)

Postboks 7 Slemdal

0710 OSLO

TOGO

Visumspørsmål må rettes til Togos ambassade i Berlin.

TRINIDAD OG TOBAGO 16Kan utstede visum

Oslo

Konsul Rolf E. Holmen
Elektronisk visittkort

22 54 94 00

Drammensveien 30

22 54 94 01 fax

Postboks 2895 Solli

22 14 84 11 (p)

0230 OSLO

90 03 87 98 (mobil)

rolf@oholmen.no

TSJEKKISKE REPUBLIKK

Oslo

Fagstasjon

22 43 00 34/22 54 98 13

Den Tsjekkiske Republikks Ambassade

22 55 33 95 fax

Konsulatavdelingen

924 25 083 (mobil)

Fritznersgt. 14

oslo@embassy.mzv.cz

0244 OSLO

Bergen

Konsul Dag Astrup Stiegler

55 21 54 01

Fortunen 1

55 21 54 25 fax

Postboks 1124

mzv.cz" orgurl="mailto:bergen@honorary.
mzv.cz">bergen@honorary.
mzv.cz

5809 BERGEN

Trondheim

Konsul Oddvar Kristian Karlsen

tlf: 915 18 879 (mobil)

Hoeggveien 66

73 92 00 85 fax

7489 Trondheim

veidekke.no" orgurl="mailto:oddvar.karlsen@
veidekke.no">oddvar.karlsen@
veidekke.no

Postboks 1862

7440 Trondheim

TUNISIA

Oslo

Fagstasjon

22 83 19 17

Tunisias Ambassade

22 83 24 12 fax

Haakon VII's gate 5B

ambassade.tunisie.
oslo@online.no

0161 OSLO

Oslo

Konsul Leif R. Bjercke

67 10 22 03

Storengveien 8

67 58 02 65 fax

1358 JAR

22 60 01 03 (p)

leifb@broste.com

Tromsø

Konsul Bjørn Hugo Grinde

77 69 98 80

Kvaløyveien 156

77 69 58 90

9013 TROMSØ

77 68 35 48 (p)

Postboks 2185

91 66 25 85 (mob)

9268 TROMSØ

grinde@hilland.no

TYRKIA

Oslo

Fagstasjon

22 12 87 60

Tyrkias Ambassade

22 55 62 63 fax

Konsulatavdelingen

postmaster@oslo-
turkish-embassy.com

Halvdan Svartes gate 5

0244 OSLO

TYSKLAND

Oslo

Fagstasjon

23 27 54 00

Forbundsrepublikken Tysklands

22 44 76 72 fax

Ambassade

post@deutsche
botschaft.no

Konsulatavdelingen

Oscars gate 45

0244 OSLO

Bergen

Konsul Didrik Trumpy Martens

55 31 53 80

Østre Muralmenning 1B

55 21 08 06 fax

5806 BERGEN

martens.com" orgurl="mailto:honorarkonsul@
martens.com">honorarkonsul@
martens.com

Bodø

Konsul Kjell Fredrik Alst

75 52 88 55

Sjøgata 21

75 52 84 85 fax

8006 BODØ

75 56 30 05 (p)

alstas@online.no

Hammerfest

Konsul Ole-Martin Andreassen

78 40 64 30

Steenstrup Stordrange

78 40 64 31 fax

Postboks 403

oma@steenstrup.no

9615 HAMMERFEST

Haugesund

Konsul Sigurd Haavik jr.

92 49 73 68

Haraldsgaten 140

52 70 03 96 fax

5527 HAUGESUND

52 73 67 52 (p)

laila.haavik@online.no

Kirkenes

Konsul Eva Margrethe Saue

90 05 31 70

M. Thranesv. 7

emarg-s@online.no

Postboks 268

9915 KIRKENES

Kristiansand

Konsul Jon O.Drangsholt Jacobsen

90 51 87 32

Vigeveien 50

38 14 38 01 fax

Serviceboks 403

38 09 80 05 (p)

4604 KRISTIANSAND S

jon.jacobsen@lnk.no

Kristiansund

Konsul ..

Stavanger

Konsul Per Arne Larsen

51 84 12 20

Nedre Strandgt. 27

51 84 12 21 fax

Postboks 185 Sentrum

51 56 05 37 (p)

4001 STAVANGER

907 90 117 (mobil)

per.arne.larsen
@lawyer.no

Svolvær

Konsul Jens Blix-Nilsen

76 07 34 00

Richard Withs gt. 7

76 07 35 00 fax

Postboks 303

907 39 690 (mobil)

8301 SVOLVÆR

advokat@
jensblix-nilsen.no

Tromsø

Konsul Ole-Martin Andreassen

77 61 78 00

Steenstrup Stordrange

77 61 78 01 fax

Sjøgata 2

oma@steenstrup.no

Postboks 1088

9261 TROMSØ

Trondheim

Konsul Kåre Johan Ytre-Eide

73 95 93 09

c/o Siemens A/S

73 95 91 60 fax

Bratsbergvn. 5

73 94 02 39 (p)

7493 TRONDHEIM

kaare.ytre-eide
@siemens.no

Ålesund

Konsul Kjell Standal

70 10 09 70

Einarvikgata 8

70 13 78 04 fax

Postboks 563 Sentrum

70 12 18 51/70 12 71 04 (p)

6001 ÅLESUND

911 25 646 (mobil)

kjell.standal@start.no

UGANDA

Oslo

Konsul Jakob Storaas

93 25 95 24 (mobil)

Almeveien 3

0855 OSLO

e-post: jakob.storaas
@tekna.no

UKRAINA

Oslo

Fagstasjon

22 83 55 60

Ukrainas Ambassade

22 83 55 57 fax

Konsulatavdelingen

22 83 55 58

Visekonsul Yuriy Karpuk

ukremb@oslo.online.no

Arbins gate 4, 4. etg.

ukrcons@online.no

0253 OSLO

emb_no@mfa.gov.ua

Oslo

Konsul Tom Næss

91 79 40 01

Nedre Vollgt. 1, 8 etg.

85 03 38 72 fax

Postboks 1720 Vika

naess@mbi.no

0121 OSLO

UNGARN

Oslo

Fagstasjon

22 55 24 18/19

Ungarns Ambassade

22 44 76 93 fax

Konsulatavdelingen

huembosl@online.no

Sophus Lies gate 3

0244 OSLO

Sarpsborg

Konsul Gábor Száva

69 15 19 67

Niels Pedersens vei 5

69 14 81 03 fax

1721 SARPSBORG

konsul-h@online.no

Stavanger

Konsul Jostein Soland

51 51 08 80

Rosenkildetorget 1

51 51 08 81 fax

Postboks 182, Sentrum

51 58 02 55/51 71 02 50 (p)

4001 STAVANGER

j-soland@stavanger-
chamber.no

URUGUAY

Oslo

Konsul Miriam Ferraz
Elektronisk visittkort

93 40 42 93

Kongensgt. 16

22 33 53 01 fax

0153 OSLO

22 44 56 92 (p)

miriam@uruguay.no

Bergen

Konsul Nordahl Fredrik Anthonisen

55 55 05 00

Skottegrunnskaien 1

55 55 05 05 fax

5003 BERGEN

anthonisen.com" orgurl="mailto:nordahl@
anthonisen.com">nordahl@
anthonisen.com

VENEZUELA

Oslo

Fagstasjon

22 43 06 60

Venezuelas Ambassade

22 43 14 70 fax

Konsulatavdelingen

venezuela.no" orgurl="mailto:consulado@
venezuela.no">consulado@
venezuela.no

Drammensveien 82

Postboks 2820 Solli

0204 OSLO

ØSTERRIKE

Oslo

Fagstasjon

22 55 23 48/49

Østerrikes Ambassade

22 55 43 61 fax

Thomas Heftyes gate 19-21

oslo-ob@bmaa.gv.at

0244 OSLO

Oslo

Generalkonsul Bjørn Gunnar Conradi
Elektronisk visittkort

22 52 33 01/22 51 13 70

Ullern Allé 20

22 52 37 96 fax

Postboks 9 Øvre Ullern

22 14 21 31 (p)

0311 OSLO

95 21 85 36 (mobil)

bjorn.conradi@if.no

Bergen

Generalkonsul Gerhard Runshaug jr.

55 33 61 40

Edvard Griegsvei 3B

55 32 66 39 fax

Postboks 979

55 28 51 08 (p)

5059 Bergen

90 04 89 69 (mobil)

gerhard.runshaug
@dnah-group.net

Kristiansand

Konsul Erik Hodne

38 00 05 55

Svanedamsvn. 56

38 00 05 51 fax

4621 KRISTIANSAND S

38 01 20 36 (p)

91 59 86 30 (mobil)

erikhodne@hotmail.com

Stavanger

Konsul Olav Gerhard Hestness

51 81 85 00

Gamle Forvsv. 53

51 81 86 00 fax

Postboks 184

51 58 52 08 (p)

4033 FORUS

Tromsø

Konsul Harald Overvaag

77 68 26 63

Postboks 784

77 63 4150 fax

9258 TROMSØ

91 54 49 90 (mobil)

harald.overvaag
@adm.uit.no

Trondheim

Konsul Egil Tegnander

73 98 01 00

Storsand

73 97 40 08 fax

7563 MALVIK

73 93 72 71 (p)

92 26 80 37 (mobil)

egil.tegnander@
intra-group.com

Ålesund

Konsul Anders Alm-Ingebrigtsen

70 12 21 35

Fjelltunveien 71

70 12 89 44 (fax)

6007 Ålesund

970 62 540 (mob)

anders.alm@mimer.no

Konsulenes hjemmeside.

* * *

Alfabetisk navneliste

Aanensen, Arne W. (K)

Haugesund

Island

Aarseth, Nils Helge (KA)

Ålesund

Italia

Aaser, Svein (GK)

Oslo

Singapore

Alm-Ingebringtsen, Anders (K)

Ålesund

Østerrike

Alst, Kjell Fredrik (K)

Bodø

Tyskland

Alvheim, Jostein (K)

Bergen

Latvia

Andersen, Sigmund (K)

Kristiansand

Island

Andresen, Finn (GK)

Oslo

Madagaskar

Antipov, Aleksandr Anatolyevich (K)

Svalbard

Russland

Anthonisen, Nordahl Fredrik (K)

Bergen

Uruguay

Asbjørnsen, Asbjørn F. (K)

Kristiansand

Finland

Asbjørnsen, William (K)

Moss

Island

Asplin, Trond Reinhold (K)

Tønsberg

Litauen

Asplin, Pål Wilhelm (K)

Oslo

Peru

Axelssen, Carl Viggo (VK)

Kristiansand

Portugal

Bachke, Christian M. (K)

Trondheim

Belgia

Backer, Lars Georg (K)

Kristiansund

Finland

Bakkehaugen, Per (K)

Fredrikstad

Nederland

Barlindhaug, J.P. (VK)

Tromsø

Italia

Berg, John (KA)

Svolvær

Italia

Bjelland, Christian (GK)

Oslo

Finland

Bjelland, Frode (K)

Stavanger

Belgia

Bjercke, Leif R. (K)

Oslo

Tunisia

Blix-Nilsen, Jens (K)

Svolvær

Tyskland

Bodd, Leon (GK)

Oslo

Litauen

Bore, Sverre (VK)

Stavanger

Italia

Bredrup, Haakon (K)

Tromsø

Storbritannia

Brekke, Trond Bernhard (K)

Trondheim

Estland

Bringsdal, Øyvind (VK)

Egersund

Danmark

Brunvold, Hans Thorolf (GK)

Oslo

Honduras

Brynildsen, Jon (K)

Fredrikstad

Sverige

Brøvig, Gunnar (K)

Farsund

Finland

Bugge, Harald S. (K)

Larvik

Sverige

Bukharkin, Igor Vasiljevitsj (GK)

Kirkenes

Russland

Bustillo, Aguiluz Cesar (K)

Trondheim

Honduras

Bødtker, Carl F. Sejersted (K)

Oslo

Elfenbenskysten

Christiansen, Hans (VK)

Mandal

Danmark

Christie, Jan (K)

Oslo

Guinea-Bissau

Conradi, Bjørn Gunnar (GK)

Oslo

Østerrike

Dege, Jan Tormod (GK)

Oslo

Liberia

Dons, Roar (K)

Tromsø

Danmark

Due, Carsten Svenn (K)

Grimstad

Finland

Dyrnes, Helge S. (K)

Bergen

Litauen

Dyvik, Dag B. (GK)

Oslo

New Zealand

Døsen, Eilif (K)

Bergen

Bangladesh

Daae, Peter (GK)

Oslo

Bangladesh

Eikrem, Odd Gunnar (VK)

Trondheim

Spania

Eliassen, Halvdan

Narvik

Sverige

Eliassen, Steinar (K)

Tromsø

Belgia

Enge, Tor Øystein (K)

Bergen

Estland

Evensen, Reidar Johan (K)

Bodø

Island

Falck, Thomas jr. (K)

Stavanger

Storbritannia

Falck, Thomas S. (VK)

Stavanger

Hellas

Farstad, Sverre Andreas (K)

Ålesund

Storbritannia

Ferraz, Miriam (K)

Oslo

Uruguay

Flaatten, Anne (VK)

Kirkenes

Frankrike

Fløttum, Kjell (K)

Trondheim

Namibia

Frederiksen. Erik (K)

Trondheim

Slovakiske republikk

Fredriksen, Jan Audun (K)

Hammerfest

Finland

Fusdahl, Ragnhild (K)

Tromsø

Island

Giæver, Johannes H. (VK)

Tromsø

Spania

Giæver, Ole Birger (K)

Trondheim

Latvia

Gjesdahl, Morten L. (K)

Bergen

Slovakiske republikk

Gjøvaag, Knut Herman (K)

Bergen

Sverige

Granfeldt, Thomas jr. (K)

Mandal

Romania

Grieg, Joachim Hvide (K)

Bergen

Nederland

Grinde, Bjørn Hugo (K)

Tromsø

Tunisia

Grundekjøn, Arvid (GK)

Oslo

Latvia

Gørrisen, Helge (K)

Tromsø

Tyskland

Haagensen, Gunnar (VK)

Ålesund

Frankrike

Haaland, Christian (K)

Haugesund

Finland

Haavik, Sigurd (K)

Haugesund

Tyskland

Hallan, Ulf Halvor (K)

Bodø

Litauen

Halvorsen, Jon E. (K)

Horten/

Finland

Hammelow-Berg, Jørgen (K)

Bergen

Guinea

Hansen, Leif (K)

Stavanger

Danmark

Hansen, Odd Erik (K)

Tromsø

Finland

Hansen, Tore (K)

Larvik

Nederland

Hareide, Hallbjørn (GK)

Oslo

Gambia

Hareide, Hallbjørn (GK)

Oslo

Cook Islands

Hauge, Kjell O. (K)

Stavanger

Frankrike

Hegg, Knut (K)

Vadsø

Finland

Helgestad, Riitta (K)

Hamar

Finland

Helliesen, Bjørn (K)

Stavanger

Sverige

Henschien, Hans-Petter (K)

Bergen

Hellas

Hermansen, Folke (VK)

Stavanger

Spania

Hestness, Olav Gerhard (K)

Stavanger

Østerrike

Hestness, Rolf Christen (K)

Bergen

Storbritannia

Hjort, Jens Johan (K)

Tromsø

Sverige

Hoddevik, Jan Otto (K)

Ålesund

Belize

Hodne, Erik (K)

Kristiansand

Østerrike

Holm, Arne Herulf (K)

Bergen

Island

Holm, John Steen (K)

Bodø

Sverige

Holmen, Rolf E. (K)

Oslo

Trinidad og Tobago

Holmsen, Cato Andreas (GK)

Oslo

Nicaragua

Hoven, Lars (K)

Kristiansand

Malta

Hyll, Roar Conrad (K)

Trondheim

Island

Høeg, Sigurd Arbo (K)

Larvik

Danmark

Høisæther, Ole Rikard (GK)

Oslo

El Salvador

Irgens, Jacob (GK)

Bergen

Japan

Iversen, Steinar Torbjørn (K)

Kirkenes

Finland

Jacobsen, Jon O. D. (K)

Kristiansand

Tyskland

Jakhelln, Morten Chr. (K)

Bodø

Nederland

Jaklin, Gunn Sissel (VK)

Tromsø

Frankrike

Jebsen, Arnhild (VK)

Bergen

Frankrike

Jensen, Arvid (K)

Hammerfest

Nederland

Johansen, Erling (K)

Kristiansand

Latvia

Johansen, Åsmund (K)

Oslo

Ecuador

Jæger jr., Per (K)

Bergen

Finland

Jørgensen, Tor Svein (K)

Moss

Danmark

Kaldhol, Bjørn (K)

Tromsø

Nederland

Karpuk, Yuriy (VK)

Oslo

Ukraina

Kibsgaard-Petersen, Liv (K)

Ålesund

Finland

Kielland, Morten Henrik (K)

Oslo

Luxembourg

Kjeldsberg, Berit (K)

Trondheim

Storbritannia

Kjelsaas, Tor E. (GK)

Oslo

Ghana

Klaudiussen, Ole Dagfinn (VK)

Vardø

Danmark

Knudsen, Christen (K)

Porsgrunn

Sverige

Knudsen, Per Tollef (VK)

Kristiansand

Hellas

Knudsen, Tollef Darre (K)

Arendal

Danmark

Knutson, Årstein (K)

Kristiansand

Danmark

Kolbjørnsen, Endre (K)

Trondheim

Mexico

Kongsnes, Kåre-Bjørn (K)

Tromsø

Latvia

Kongsnes, Per Trygve (K)

Tromsø

Estland

Korsvold, Bjørn Frode (GK)

Oslo

Nepal

Kristiansen, Roar Herløv (VK)

Båtsfjord

Danmark

Kristiansen, Roar Ø. (K)

Oslo

Senegal

Krogh-Hansen, Harald (K)

Tønsberg

Danmark

Ktorides, Yiannis (K)

Kristiansand

Kypros

Larsen, Per Arne (K)

Stavanger

Tyskland

Larsen, Petter (GK)

Oslo

Malta

Larsen, Terje Bodin (K)

Arendal

Sverige

Libæk, Ole-Jacob (K)

Oslo

Malaysia

Lindgaard, Hanne E. (K)

Oslo

Jordan

Lothe, Jan (K)

Haugesund

Danmark

Lunøe, Sam (VK)

Kragerø

Danmark

Lydersen, Harald Johan (K)

Trondheim

Polen

Lykke, Trond (K)

Trondheim

Danmark

Låker, J. R. (K)

Drammen

Nederland

Låker jr., Einar Emil (K)

Drammen

Finland

Malting, John (GK)

Oslo

Swaziland

Meland, Øystein (K)

Bergen

Spania

Melberg, Tollak (GK)

Bergen/

Korea

Melsom, Tor (VK)

Tønsberg

Spania

Midelfart, Tove Kvammen (K)

Oslo

Monaco

Mikalsen, Kjell Gunnar (K)

Hammerfest

Danmark

Mitsem, Pål (K)

Stavanger

Nederland

Moe, Peter Johan (K)

Kristiansand

Nederland

Mohn, Trond

Bergen

Korea

Mosvold, Karl F. (K)

Kristiansand

Litauen

Maaseide, Reidar (K)

Stavanger

Estland

Namtvedt jr., Peter B. (K)

Bergen

Belgia

Nes, Erik (K)

Oslo

Etiopia

Neset, Olav J. (K)

Kristiansand

Sverige

Nessiøy, Nils Arne (K)

Oslo

Niger

Njøs, Knut (K)

Sarpsborg

Finland

Nordby, Reidar jr. (K)

Hamar

Sverige

Nordgreen, Erik (VK)

Bergen

Italia

Nygaard, Kjell Ove (K)

Bergen

Romania

Nyvold, Kjell Alf (K)

Bodø

Storbritannia

Næss, Tom (K)

Oslo

Ukraina

Olausen, Åge (K)

Hammerfest

Sverige

Olsen, Sten Erik (K)

Oslo

Colombia

Opshaug, Jens Petter (K)

Narvik

Danmark

Ouedraogo, Anatole (VK)

Oslo

Burkina Faso

Overvaag, Harald (K)

Tromsø

Østerrike

Persson, Ole G. (K)

Ålesund

Sverige

Pittman, Karin Anna (K)

Bergen

Canada

Randal, Wenche (K)

Kirkenes

Sverige

Rieber, Bjarne (GK)

Bergen

Danmark

Rieber, Fritz Thorkil (K)

Bergen

Polen

Roll, Jan E. (K)

Oslo

Mauritius

Rosenberg, Børge (K)

Bergen

Malta

Runshaug jr., Gerhard (GK)

Bergen

Østerrike

Røsholdt, Ivar A. (K)

Trondheim

Nederland

Råmunddal, Olav (K)

Oslo

Benin

Sandven, Olav J. (K)

Oslo

Guatemala

Sandvig, Grete (K)

Ålesund

Danmark

Sannes jr., Erling (K)

Bodø

Finland

Saue, Eva Margrethe (K)

Kirkenes

Tyskland

Schille, Magne J. (K)

Narvik

Finland

Schøpp, Ingrid Fure (K)

Stavanger

Island

Selmer, Per Jan (K)

Stavanger

Finland

Setsaas jr., Harald (K)

Trondheim

Finland

Skauan, Soveig (K)

Oslo

Thailand

Skjensvold, Tore Johan Mowinckel (VK)

Bergen

Portugal

Slettedal, Bjørn-Eivind Siem (K)

Ålesund

Portugal

Slettedal, Bjørn-Eivind Siem (K)

Ålesund

Mexico

Soland, Jostein (K)

Stavanger

Ungarn

Solemsli, Oddvar (VK)

Trondheim

Italia

Solum, Oddbjørn (K)

Porsgrunn

Danmark

Standal, Kjell (K)

Ålesund

Tyskland

Stiegler, Dag Astrup (K)

Bergen

Tsjekkiske republikk

Storaas, Jakob (K)

Oslo

Uganda

Stranheim, Jens M (GK)

Skien

Lesotho

Strøm, Leif Heyerdahl (VK)

Oslo

Portugal

Strømsæther, Bjørn (K)

Sarpsborg

Danmark

Støtvig, Bjarne jr. (K)

Larvik

Finland

Støve, Inge Arne (VK)

Bergen

Island

Staalesen, Ulf-Einar (K)

Stavanger

Polen

Svarstad, Ragnvald (K)

Lillehammer

Danmark

Száva, Gábor (K)

Sarpsborg

Ungarn

Sæter, Peter Elias (K)

Fredrikstad

Danmark

Tandberg, Erik Gudbrand (K)

Oslo

Jamaica

Tandberg, Nina (VK)

Oslo

Jamaica

Tapper, Jan Kaare (K)

Trondheim

Sverige

Tegnander, Egil (K)

Trondheim

Østerrike

Tjærandsen, Martin (K)

Bodø

Danmark

Taasen, Tom E. (GK)

Oslo

Marokko

Ullebø, Egil M. (K)

Sarpsborg

Sverige

Ulrichsen, Johan N. (K)

Oslo

Kypros

Utvåg, Sverre Christian (K)

Harstad

Danmark

Vennesland, Torleif Johan (VK)

Lillesand

Danmark

Vikesland, Eilert (K)

Halden

Finland

Vogt, Agnes (K)

Moss

Sverige

Wahl, Per Karsten (K)

Drammen

Danmark

Wahl, Zuzana Opavská (K)

Drammen

Slovakiske rep.

Wahlstrøm, Erik (K)

Oslo

Mongolia

Wendelborg, Tore (K)

Oslo

Seychellene

Westerlund, Christine (VK)

Narvik

Frankrike

Wiborg, Erik (K)

Moss

Finland

Wiese, Kai Georg (VK)

Fredrikstad

Portugal

Wiese-Hansen, Tore (K)

Kristiansand

Storbritannia

Wiig, Christian (VK)

Trondheim

Frankrike

Wilhelmsen, Morten Wilhelm (K)

Oslo

Australia

Ystgaard, Odd K. (K)

Oslo

Botswana

Ytre-Eide, Kåre (K)

Trondheim

Tyskland

Ødegård, Knut (GK)

Molde

Makedonske rep.

Corps Consulaire de Norvége

President: Konsul

tlf.: 22 54 94 00

Rolf E. Holmen (Trinidad og Tobago)

fax: 22 54 94 01

Drammensveien 30

pr.: 22 14 84 11

Postboks 2895 Solli

mob: 90 03 87 98

0230 Oslo

e-post: rolf@oholmen.no