Fremtidig redningshelikoptertjeneste for Norge

I denne innstillingen legger Helikopterfaglig Forum (HF) frem sine vurderinger i tråd med det mandat som er gitt med grunnlag i Inst. S. Nr 156 Om redningshelikoptertjenesten i fremtiden.

Fremtidig redningshelikoptertjeneste for Norge

Innstilling fra Helikopterfaglig Forum

Helikopterfaglig Forums innstilling til Justisdepartementet

I denne innstillingen legger Helikopterfaglig Forum (HF) frem sine vurderinger i tråd med det mandat som er gitt med grunnlag i Inst. S. Nr 156 Om redningshelikoptertjenesten i fremtiden. HF ble nedsatt av Justisdepartementet den 2. oktober 2002, og arbeidet har pågått frem til den 13. juni 2003.

Oslo, 13 juni 2003

Chritian Baklund
Leder

Odd Magne Skei

Carsten Bowitz

Pål Madsen

Rene De Jong

Erik Hamremoen

Helge Lolland

Per Gram

Eirik Walle

Tore Stubberud

Werner Kiil

Ketil Karlsen

Kjell J. Johanessen

Vidar Ulriksen

Dag Grepperud

Rolv Rasmussen

Einar Ellingsen