Fylkesmannsrollen

Utvikling og utfordring

Dokumentet skisserer utviklingstrekk og utfordringer for fylkesmannsrollen og summerer opp ledelsesverdier og en rolle- og ansvarsdeling som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet forventer at embetene legger til grunn.

 

"Fylkesmannsrollen - Utvikling og utfordring" i utskriftsvennlig pdf-format