G-14/2020 – Rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (PDF)

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen