G-37/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendings-forskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU

G-37/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendings-forskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU.pdf

Forskrift om endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphold for utlendinger som omfattes av avtale mellom Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket Norge og Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om ordninger som følge av Det forente kongerikes uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen).pdf