Gjennomgang av akuttfunksjonene 2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport fra prosjekt "Gjennomgang av akuttfunksjonene 2006, akuttpsykiatrien

Rapport fra prosjekt "Gjennomgang av akuttfunksjonene 2006," akuttpsykiatrien

Rapporten i PDF-format finnes her.