Gjennomgang av de spesielle helseinstitusjonene

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av SHD (1999-2000)

Gjenomgangen av de spesielle helseinstitusjonene

  • Oppgave- og rollefordeling
  • Vurdering og behov for nye institusjoner

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av SHD (1999-2000)