Gjennomgang av Post- og teletilsynets LRIC-modell

Konsulentselskapet Ovum har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en uavhengig rapport hvor de foretar en gjennomgang av Post- og teletilsynets LRIC-modell i markedet for mobilterminering (marked 16).

Konsulentselskapet Ovum har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en uavhengig rapport hvor de foretar en gjennomgang av Post- og teletilsynets LRIC-modell i markedet for mobilterminering (marked 16), jf. fvl. § 33, 5 ledd.

Rapporten vil inngå som en del av bakgrunnsinformasjonen i Samferdselsdepartementets klagesaksbehandling i marked 16.

Les rapporten (engelsk) (pdf)