Gratis bruk av ferjer - Noen mulige varianter

Rapport 0614 Møreforsking Molde AS

Møreforsking har på oppdrag fra Samfersdelsdepartementet laget en rapport som gir et faglig perspektiv på innføring av gratis ferjer i Norge sett opp mot kriterier for samfunnsøkonomisk riktig prising i sektoren.

Rapport om gratis ferjerMøreforsking har på oppdrag fra Samfersdelsdepartementet laget en rapport som gir et faglig perspektiv på innføring av gratis ferjer i Norge sett opp mot kriterier for samfunnsøkonomisk riktig prising i sektoren.

Last ned rapporten (pdf)

Pressemelding 06.03.07: Utgreiing om gratis ferjer