Gravferdsloven

LOV-1996-06-07-32 Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser