Gruppe E Ressurser

Arbeidsgruppe for bedre ressursbruk

For å nå de ambisiøse målene som er lagt gjennom Lisboa-prosessen må de samlede investeringene i læring øke, spesielt i enkelte regioner og land. Det er imidlertid et allment behov for å sikre at de betydelige ressursene som tilføres læring brukes på en best mulig måte. Målsettingen for arbeidsgruppen er derfor primært å fremme bedre bruk av ressurser. Gruppen skal også vurdere behovet for tilførsel av ressurser, samt muligheten for å hente inn ressurser fra ulike kilder, for eksempel gjennom såkalte "private-public partnerships".

Gruppens arbeid omfatter i prinsippet investeringer i læring på ulike arenaer gjennom hele livet, ikke bare det formelle utdanningssystemet. De finansielle ressursene vil være i fokus, men man vil også adressere bruk av menneskelige ressurser. Som et ledd i dette vil arbeidsgruppen innhente og spre eksempler på god bruk av eksisterende ressurser og innhenting av ressurser fra nye kilder/aktører/sektorer. Arbeidsgruppen skal også gi innspill på aktuelle indikatorer relatert til temaet tilførsel og bruk av ressurser.

Gruppe E skal leverer en "interim-rapport" høsten 2003. Den endelige rapporten fra arbeidsgruppen vil foreligge ved utgangen av 2004.