Gruppe G Læringsmiljø

Arbeidsgruppe for åpent læringsmiljø aktivt medborgerskap og integrasjon

I henhold til arbeidsprogrammet skal arbeidsgruppen konsentrere seg om å skape et åpent læringsmiljø og støtte aktivt medborgerskap, like muligheter og sosialt samhold.

Videre skal arbeidsgruppen fokusere på følgende nøkkelsaker:

  • legge til rette for økt deltakelse i opplæringen
  • sikre opplæring i demokratiske verdier
  • legge særskilt til rette for kompetanseutvikling og samfunnsdeltakelse for de minst privilegerte

Arbeidsgruppen skal finne gode eksempler og foreslå tiltak for nå målsetningene i arbeidsprogrammet. Anbefalingene skal oppsummeres i en rapport sommeren 2003 og drøftes av medlemslandene våren 2004.