Historisk arkiv

Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (pdf)