Handlingsplan for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til Forsvaret

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(Dokumentet har egen design og navigasjon)

Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet.