Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for det videre arbeidet med IA-avtalen, vedtatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

En handlingsplan for det videre arbeidet med IA-avtalen ble vedtatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 25. mai 2010. 

Oppdatert etter Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 16. november 2012.

Oppfølging av IA-avtalen skal settes på dagsorden i felles møter for arbeidsministeren og lederne i hovedorganisasjonene minimum to ganger per år, og rapportering på aktiviteter og oppnådde resultater vil være viktige tema. En partssammensatt gruppe skal sikre systematisk oppfølging av avtalen.