Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA 2006-2009

Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA 2006-2009

Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring

Utgitt av Samferdselsdepartementet 05.04.06

Handlingsplanen i pdf (869 kB)