Handlingsplan 2013-2016: Vi trenger innvandrernes kompetanse

Gjennom den nye handlingsplanen vil regjeringen legge til rette for at enda flere kan benytte kompetansen og ressursene sine. Handlingsplanen inneholder 19 tiltak som handler om godkjenning av utdanning fra utlandet, rekruttering av innvandrere til offentlig og privat sektor, og etablering av bedrifter.

Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse