Handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet

Statusrapport for 2009: Handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet.

 

Statusrapport 2009 Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013