Historisk arkiv

Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012)er en videreføring av Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) og Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011). Gjennom de nye planene vil regjeringen videreføre og videreutvikle innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i 2012.

Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) er en videreføring av Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) og Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011). Gjennom de nye planene vil regjeringen videreføre og videreutvikle innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i 2012.

Arbeidet på området ser ut til å gi ønskede resultater, blant annet blir flere saker avdekket enn tidligere.  Arbeidet er omfattende, og en særskilt innsats må skje over tid. Derfor blir innsatsen videreført i 2012 med 27 tiltak. I tillegg er mange viktige tiltak allerede overført til ordinær drift. Andre tiltak er gjennomført og avsluttet.  Planen inneholder avslutningsvis et kapittel som oppsumerer tiltak som er videreført i ordinær drift eller avsluttet.

Last ned Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) her