Havnelovutvalgets utredning

Utredning fra utvalg til revisjon av havne- og farvannsloven oppnevnt av Fiskeridepartementet 18. desember 2000. Avgitt 6. mars 2002.

Havnelovutvalgets utredning (pdf-format)

Utredning fra utvalg til revisjon av havne- og farvannsloven oppnevnt av Fiskeridepartementet 18. desember 2000. Avgitt 6. mars 2002.