Helhet og sammenheng Om fornyelse av den statlige utdanningsadministrasjonen

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Helhet og sammenheng

Om fornyelse av den statlige utdanningsadministrasjonen

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Oktober 2001