Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning:

Målet med denne veilederen er å gi et bilde av det norske hesteholdet slik det framstår i 2018. Deretter er intensjonen at veiledningen skal være et viktig verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv. Veilederen er spesielt rettet mot landets kommuner, ettersom det er i kommunene den detaljerte samfunnsplanleggingen foregår, og fordi kommunen er aktuell som kjøper av hestebaserte tjenester. Veilederen inneholder faktabasert informasjon, praktiske eksempler, kontaktinformasjon og lenker til aktuelt regelverk. Med dette verktøyet håper vi å styrke hesteholdet til beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette for næringsutvikling i kommunene.

M:\Bildearkiv\0 Pol Ledelse på reise mm\1 Jon Georg Dale\2017\170620 - JGD besøker Norsk Hestesenter for å informere om kommende veileder for hestehold\_DSC3724.JPG

Kilde: (Foto: LMD)

Veilederen kan fungere som et oppslagsverk enten man arbeider innen skole, helsevesen, teknisk drift, reiseliv, fritid eller annet. Den er også ment å gi hjelp og tips til hvordan ulike situasjoner kan håndteres og løses.

Etter andre verdenskrig har hesteholdet gjennomgått en formidabel utvikling i Norge. Etter et dypt fall på 1960-tallet har hesten reist seg igjen. Hestene er å se landet rundt, og de brukes på høyst ulike måter. Mens hesten tradisjonelt har vært i bruk innen jordbruk, skogsdrift, transport, industri og militæret, spiller dagens hester en helt annen rolle. Bruken spenner fra terapihester via turhester til konkurransehester som hevder seg i den ypperste internasjonale eliten. De finnes i storbyen og på landsbygda. I hestebransjen finnes folk i alle aldre og fra alle samfunnslag.

Felles for alle hester, uansett rase eller bruk, er at de har de samme grunnleggende behovene for stell og oppfølging. Derfor leverer en lang rekke ulike næringer sine tjenester til hesteholdet i dag. Det dreier seg om alt fra fôr til hestene, leie av stallplass, transport, trening, utstyr og veterinærtjenester. I 2012 ble hestenæringens årlige verdiskapning anslått til flere milliarder kroner (Vik & Farstad 2012).

Likevel finnes det uutnyttede muligheter som kan utvikles i et nært samarbeid mellom utøverne og myndighetene. Forhåpentligvis vil veilederen inspirere til aktiv handling og felles nytte.

Til forsiden