Heving av U-864

Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2). Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikringen. Rapporten ble presentert for og overlevert til statsråd Lisbeth Berg-Hansen 16. desember 2009.

Rapporten frå Dovre og Transportøkonomisk institutt kan lastast ned her (pdf-format)