Høringssvar fra Lokalradioens venner

Dato: 17.06.2021

Svartype: Med merknad

Kommentar til foreslåtte endringer i vilkår som vedrører alle som i dag sender på FM

Vi i Lokalradioens venner stiller oss bak forslaget til Norsk Lokalradioforbund (NLF) dette på grunn av at foreslåtte endringer i vilkår som vedrører alle som i dag sender på FM. Endringene vil for oss få dramatiske konsekvenser i det vi sender på FM.

Hilsen styret i Lokalradioens venner (LRV)