Høringssvar fra Radio Randsfjord AS

Dato: 17.06.2021

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill vedrørende forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2027

NRK, P4 og Radio Norge kjempet i mange år for å få komme på DAB, enda det ikke var èn eneste person i hele Norge, som etterlengtet/ba om dette. Nå skal disse tre riksdekkende aktørene beskyttes ved at man knebler lokalradioene/FM-nettet. I tillegg er to av dem (P4 og Radio Norge), 100% utenlandseide selskaper hvor hele overskuddet forsvinner ut av landet. De har inngått avtaler med Norkring (nå Telenor), om å betale ca. 40 millioner hver i året, i 10 år fremover. Og dette har de selv gått 100% inn for, med åpne øyne. DAB skulle bli «himmelen».

Høyre hadde en egen stortingspolitiker, Kårsten Eidem Løvaas, som ble valgt inn til Stortinget i 2013, da han var ansatt i P4. Han gjorde jobben sin han, og gjorde hva han kunne for at DAB-innføringen skulle bli gjennomført. Videre dannet de Digitalradio Norge (sammen med NRK og Radio Norge), hvor Ole Jørgen Torvmark var daglig leder og ledet an en lobbyvirksomhet overfor politikere, som jeg tror vi ikke finner maken til i nyere tid. Det er utrolig at politikerene – èn etter èn - gikk på den der.

For øvrig stemmer det ikke at lokalradioene truer de kommersielle aktørene når det gjelder reklameinntekter. Radioen jeg representerer, Radio Randsfjord, har små lokale firmaer som kunder, som overhodet ikke har mulighet eller interesse av å kjøpe en kampanje på de riksdekkende kanalene. Vi konkurrerer med lokalavisene (som for øvrig er med og deler ca. 370 millioner i mediestøtte hvert år, mens lokalradioene aldri har fått èn krone).

Det er kun FRP og SP som ser og skjønner dette. Meg bekjent finnes det forøvrig ikke èn lokalradio som har utenlandske eierinteresser. Videre skaper lokalradioene flere hundre arbeidsplasser. Hva skaper P4 og Radio Norge? Kanskje 15-20?

Riksrevisjonen burde for lengst vært på banen og gransket og fått frem hva som egentlig skjedde i forbindelse med at DAB ble vedtatt.

FM er det desidert ledende formidlingsformatet for radio over hele verden. Land etter land legger nå ned sine DAB-nett og bygger ut og fornyer sine FM-nett, (se til våre naboland som ikke vil legge ned sine FM-nett, og Skottland som slo av sine DAB-sendere i våres), og det er bare Sveits som er igjen nå, og som sier at de skal legge ned FM i 2024. (Sveits er for øvrig det landet hvor DAB-lobbyen oppstod).

Men hva med mediemangfoldet? Det er da et demokrati vi lever i, og så skal myndighetene kunne ha lov til å kneble aktører som sender på lovlig vis, på verdens desidert mest brukte plattform, nemlig FM, for å beskytte de utenlandseide radioene P4 og Radio Norge? Nei, her er det etter min mening, dessverre ingen logikk. Dette tenderer til kommunisme/tvang: Vil du ikke så skal du!

Radio Randsfjord har ikke èn eneste DAB-sender, men allikevel kom vi på 2.-plass i 4. kvartal i fjor, i daglig lytteroppslutning, blant landets lokalradioer. Og alle jeg snakker med, sier at de er misfornøyde med DAB. – Faller stadig ut, sier de.

Videre erfarer de lokalradioene som har satset på DAB, at kostnadene er skyhøye for å drifte et DAB-anlegg i forhold til FM. (Ett av hovedargumentene til DAB-lobbyen var at DAB skullle bli så langt rimeligere å drifte i forhold til FM. Snakk om skivebom). Det snakkes om opp mot 20 ganger så store strømutgifter. Videre må hver sender mates med en direktelinje, som da fort beløper seg til titusenvis av kroner pr. måned.

Videre er DAB-regionene oppdelt i mye større områder enn hva FM-regionene er i dag. Og Tono beregner hva de skal ha, ut i fra hvor mange potensielle lyttere det er i radioens nedslagsfelt. Bare dette vil nok bety en 3-dobling av hva vi har i dag, i forhold til musikkutgiftene.

Så om vi alle blir tvunget over på DAB, så blir det ikke mange lokalradioer igjen i Norge. De fleste lokalradioene sliter med økonomien, som betyr at det ikke er store utgiftsøkningen som skal til før de aller fleste må legge ned.

Og hvor blir det av lokalradioen? Overgangen til DAB betyr at lokalradioene går over til å bli distriktsradioer – noe som også vil medføre at den redaksjonelle staben må styrkes betraktelig for at radioen skal få et innhold som interesserer lytterene. Hvilke økte kostnader vil dette føre til? Med så store nedslagsområder, så kan ikke en lokalradio bli lokal. Alle vil bli «distriktsradioer» ala NRK p1’ns lokalsendinger, og overdekke hverandre/sende i samme områder. Og dermed kjempe om de samme annonsekronene.

Et annet viktig moment, er beredskapen. Alle har FM-radioer. Og mange har etter hvert erfart hvor lenge en DAB-radio virker om den er fulladet og strømmen blir borte. Det er snakk om timer, mens en liten FM-radio går i ukevis. Det er ikke mange år siden Søndre Land ble uten strøm sammenhengende i 4-5 døgn! I en slik situasjon blir alt dødt. Nett, mobiltelefoner, osv., og da er en liten FM-radio eneste kanalen innbyggerene kan få informasjon gjennom.

Radio Randsfjord har investert i moderne teknologi ( i stedet for DAB, og som første i Europa), som gjør at alle nødetatene i vårt konsesjonsområde + nærliggende, har tilgang til å kunne gå rett på lufta på vårt sendernett – når som helst - og få gitt viktige meldinger til befolkningen. (Vi er med i Beredskapsavtalen). Videre har vi nå investert i helautomatisk nød-/strømaggregat for å kunne holde radioen i gang også ved lengre strømbrudd. Noe som betyr at om strømmen blir borte over lengre tid, så vil våre innbyggere kunne motta viktige meldinger via FM-radioen sin - som jo alle har, og vil ha i uoverskuelig fremtid. Om du f.eks. kjøper ny bil om 10 år, så vil den ha FM-radio med som standardutstyr. Likeledes er det FM på alle DAB-radioer.

Tyskland har et ferdig utbygd DAB-nett, men kun 5% hører på det i løpet av uken. I USA får de ikke lov til å selge mobiltelefoner og nettbrett, uten at de har FM-radio innebygget.

Forøvrig støtter vi Lokalradioforbundets høringsuttalelse 100%.

Med vennlig hilsen

Radio Randsfjord AS

Anders Taaje