Høringssvar fra Jon Apneseth på vegne av Asker og Bærum Lokalradio as

Dato: 11.06.2021

Svartype: Med merknad

Nåværende ledelse i Asker og Bærum Lokalradio as har bedt meg skrive et innlegg. Som tidligere redaktør og daglig leder i stasjonen har jeg de siste årene fulgt prosessen fra myndighetenes side, hvor motivet åpnenbart har vært å skape flest mulige begrensninger for å kunne drive kommersiell lokalradio.

Disse begrensningene skapte og skaper en kunstig ressurskonflikt. Lokalradiostasjoner ønsker selvfølgelig å tilby en best mulig lytteropplevelse i sitt lokalmiljø. Dette krever redaksjonelle ressurser, det vil si inntekter. Fokus fra myndighetenes side må være å tilrettelegge for dette.

Tankegangen i høringsnotatet ignorerer rett og slett en medievirkelighet som er fundamentalt forskjellig fra den gang FM frekvenser var en begrensende ressurs for etablering av kringkastere; og bryter i tillegg med de generelle rettighetene vi har til fri næringsutfoldelse og meningsdannelse i et liberalt demokrati. Et regulatorisk regime som det foreslåtte hører rett og slett bare hjemme i samfunn vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Overgangen til DAB og det fattede slukningsvedtaket er et av de verste eksemplene på norsk, illegitim lobbyvirksomhet. Eksempelet viser hvilke negative konsekvenser det får når det ikke er uavhengig kompetanse tilgjengelig hos besluttende myndigheter som kan balansere lobbyistene. Saken er godt belyst i boken til Thor Viksveen "DAB - Utdatert før det er oppdatert?", hvor faktagrunnlaget aldri er motsagt.

Nå er de samme "røverne" i gang igjen. Det var tydeligvis ikke nok å ødelegge et fungerende lyttertilbud på FM - som resten av verden fortsetter med etter en nøye vurdering av DAB-teknologien - nå må også sporene skjules etter den feilslåtte, norske DAB satsningen. Dette skal skje gjennom å strupe tilgangen til inntekter som radioreklame representerer, slik at hele det lokale FM-nettet i og rundt de store byene etter hvert dør av seg selv.

Som plaster på såret skal lokalradioene få lov til å søke om støtte fra Medietilsynet til drift av stasjonene i et DAB-nett som ikke tilbyr radiolytterne noe særlig mer funksjonalitet enn hva FM distribusjon allerede gir, men som er dyrere i drift. Dette er skjult kontroll av aktivitetsnivået hos stasjonene, og skaper avhengighet til bevilgninger over statsbudsjettet som et flertall i Stortinget til enhver tid står fritt til å endre.

At DAB-entusiastene driver med dette er så sin sak, men jeg har aldri forstått myndighetenes motiver for å gjøre dette. I andre mediasamenhenger snakkes det om teknologinøytralitet, om en avis publiserer på papir eller nett eller begge deler er det visstnok markedet som skal bestemme. Skillet mellom strømmetjenester og TV er også i ferd med å viskes ut. Hva er det som er så spesielt med FM som informasjonsbærer, og som gjør at distribusjon basert på denne teknologien ikke kan reklame-finansieres? Meg bekjent ligger det ikke i planene å bruke disse lokale frekvensressursene til andre samfunnsmessige formål. Tvert imot, Stortinget har gått inn for at konsesjonene skal kunne forlenges.

Det er bare en logisk vei videre, det er å se på FM distribusjon av redaksjonelt innhold på lik linje med annen innholdsdistribusjon. Hele høringsnotatet hører hjemme i en skuff for tankegods som ikke fortjener videre innsats, en konklusjon jeg håper flertallet i Stortinget vil komme til når den tid kommer.

Jon Apneseth