Høringssvar fra RadiOs SA Org. Nr. 976949595 Konsesjon 3153 område 1204

Dato: 11.06.2021

Svartype: Med merknad

Vi ønsker å legge inn følgende merknader til notatet:

1 Forbud mot å sende reklame, sponsoridentifiseringer og produktplassering:Trolig er det riktig at det er svært få som har reklame eller sponsorinntekter i sin lille lokalradio. Det betyr ikke at denne muligheten bør tas bort. Dette er en liten gruppe, så selv om du får bare 1 salg eller en sponsor fra tid til annen så betyr det mye for en liten radio. Mange av de som jobber der er med på frivillig basis men om vi trenger fornye noe utstyr, fikse studio, eller prøve å få en bedre økonomi så må en ikke ta dette bort fra lokalradioene til å hente støtte lokalt. Videre, skal en liten radio kunne vokse så må enn videreføre løsningen vi har, ikke ta den bort med et forbud.

2 Konsesjonæren må benytte konsesjonen selv - forbud mot fast programsamarbeid:Det at en skal benytte konsesjonen selv er forståelig så det har vi ikke merknader til. Men forslag om forbud på å kunne utveksle eller ha et programsamarbeid synes vi er unødvendig. Mange mindre radioer benytter seg av program fra ulike produsenter som samtidig passer inn i den profilen som er i den aktuelle radioen. Vi mener et slikt samarbeid bare er et pluss som må være med videre og ikke stoppes med et forbud.

Hilsen Styre i RadiOs
ved M. Moberg