Høringssvar fra A-Media AS

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Vi støtter KUD i forslaget, men ber om at det også vurderes en gjenomgang av konkurransesituasjonen i slukkeområdene.

Der samme aktør innehar flere FM-konsesjoner i slukkeområdene, er det fare for at dette blir brukt for å hindre konkurranse og skape et monopol på FM.

For andre aktører som bare sender på DAB, blir det i en slik situasjon krevende å konkurrere. I sum hindrer dette formålet om digitalisering.

En løsing kunne vært å sette en begrensing på én FM-konsesjon per aktør/foretak/eierkonstelasjon i slukkeområdene - inklusiv tilstøtende områder som delvis har dekning i slukkeområdene.