Høringssvar fra Norsk rikskringkasting AS

Dato: 15.06.2021

Svartype: Med merknad

På vegne av NRK sendes vedlagte høringssvar til forslag om endringer i forskrift omkringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 2026.

Vennlig hilsen

Olav A. Nyhus

Direktør

Vedlegg