Høringssvar fra Nea Radio AS

Dato: 17.06.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Nea Radio AS

Høringsuttalelse som gjelder forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Nea Radio AS støtter Norsk Lokalradioforbunds høringssvar fullt og helt. Forøvrig ønsker vi å knytte følgende kommentarer til høringen:

Vi er fornøyd med at vi får fortsette å sende på FM til 2027 slik som vi har hatt det i dag.

Men, vi reagerer på at Kulturdepartementet foreslår å ytterligere stramme inn vilkårene for lokalradio som sender på FM. Vi mener at de nye reglene både i og utenfor storby-områder vil gjøre det vanskeligere å drive lokalradio.

For lokalradio er det avgjørende å kunne bruke kostnadseffektive metoder å sende radio på. Der er FM uslåelig, det er på FM vi henter inntektene og det er fortsatt den foretrukne plattformen å bruke også for lytteren. Kostnadspostene derimot, de finner vi på utgifter til å distribuere på DAB.

Vi vil også ha formidlet at vi i Nea Radio AS er også tilhenger av DAB, men ikke DAB alene. Det finnes knapt eksempel enda på at en lokalradio har overlevd bare med DAB, etter hva vi kjenner til.

OM NEA RADIO AS:

Vi er en lokalradio for Trøndelag med sterkt fotfeste i Værnes- og Rørosregionen, samt i Neadalen. Her er vi størst av samtlige radiokanaler på ukentlig basis og har i så og si alle aldersgrupper en oppslutning på rundt 35-45 prosent. Det er ikke bare fordi vi er på FM, selv om det er en vesentlig årsak til det. Vi har en redaksjon som består av 8-9 årsverk som lager lokalt innhold, radio og nettavis som tydeligvis treffer godt. Totalt er vi 13 ansatte inkl administrasjon, produksjon og salg.

Totalt i Trøndelag har vi rundt 60.000 faste ukentlige lyttere på Nea Radio. I tillegg kommer nisjekanalene NeaRadio+, NeaTrønderhits, NeaNyheter og NeaRadio+Jul og en nettavis med drygt 500.000 sidevisninger pr mnd og en omsetning på 14-15 mill i 2021.

Vår hovedinntektskilde er annonsesalg, annonsørinnhold og podcast samt radiobingo som i coronapandemien har spillt en avgjørende rolle for overlevelse og vekst.

VÅRE INNSPILL:

Vi har DAB og FM i de områdene vi satser i - og noe større dekning på DAB enn FM, blandt annet i storbyen. Dvs - vi kunne satset større om vi hadde fått utvidet dekningsområdet på FM. Vi har vært med lenge nok i denne utviklingen til å se at det holder ikke å bare være på DAB, vi må også være på FM.

Det er derfor svært viktig at vi og andre lokalradioer i samme situasjon kan få mulighet til å sette opp FM-sendere der det er hensiktsmessig for lokalradioen å sende. Kort og godt: La lokalradio bruke FM.

Vi sliter med å forstå hvorfor det skal være et reklameforbud på FM i storbyene? For riksaktører er det rimelig å anta at det finnes penger, ressurser, utstyr mm til å bruke/bygge/drifte DAB i stor skala, men for flere lokalradioer som skal dekke et mindre område er man avhengig av å kunne bruke rimeligere midler. Dette skjer i omtrent hvert land vi kjenner til, mens i Norge diskuteres det forbud mot reklame.

Det bes ikke om penger, det bes i grunn bare om lov til å bruke FM for lokalradio.

Vi har flere velfungerende lokalradioer i distriktene nå, flere av oss har også DAB/FM i kombinasjon. Det fungerer! La de samme mulighetene få komme også i storbyene - og la alle lokalradioer få benytte FM som distribusjonsplattform så lenge det er ønsket.

Stjørdal/Selbu den 17.06.2021

for Nea Radio AS

Stian Elverum

Daglig leder