Høringssvar fra Radio E6 AS

Dato: 17.06.2021

Svartype: Med merknad

Viser til høring om forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM.

Radio E6 er en liten radiostasjon med FM-konsesjon i Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. For oss er det helt avgjørende at FM-nettet opprettholdes for at vi skal kunne drive videre, da vi ikke har ressurser til å legge om til DAB. Det kommersielle markedet er såpass begrenset at det neppe vil være økonomi i en slik satsing.

Det vi imidlertid ønsker oss er å kunne sette opp noen flere sendepunkter for å bedre lyttekvaliteten i enkelte deler av konsesjonsområdet. Endringsforslaget åpner ikke opp for dette, noe vi håper blir forandret.

Vi kan trekke frem Storlidalen som et område der vi ønsker bedre dekning, der er det fastboende og etterhvert en økende andel hytteinnbyggere som sliter med å få inn sendingene våre. Det kan løses ved å sette opp en ekstra sender, noe som er viktig også med tanke på at Radio E6 er beredskapsradio for Oppdal kommune.

Det har vært drevet lokalradio i Oppdal siden 1985, og vår virksomhet er en videreføring av dette. Rundt 30 prosent av innbyggerne hører ukentlig på våre sendinger. Radio E6 er medlem av Norsk Lokalradioforbund, og vi stiller oss også bak deres høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen

Per Ole Aalberg

redaksjonssjef i Mediehuset OPP og Radio E6

Tlf: +47 995 80 797