Høringssvar fra Radio Rjukan AS

Dato: 31.05.2021

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR FRA RADIO RJUKAN

NYE FM-REGLER EN TRUSSEL MOT LOKALRADIO

Radio Rjukan reagerer på at Kulturdepartementet foreslår å ytterligere stramme inn vilkårene for lokalradio som sender på FM. Vi mener at de nye reglene både i og utenfor storby-områder vil gjøre det vanskeligere å drive lokalradio, og det betyr at det også rammer oss. Vi er selvsagt godt fornøyd med å få fortsette å sende på FM til 2027.

KORT OM RADIO RJUKAN:

Radio Rjukan er en lokalradio for Tinn og Hjartdal kommuner i Vestfold og Telemark fylke. Lokalradioen har rundt 8000 innbyggere i konsesjonsområdet. Vi har vært på lufta i nesten 35 år og eier vårt eget sendernett på FM. I tillegg er vi tilgjengelige via internett. Vi har små ressurser, med en blanding av lønnede ansatte og ulønnede frivillige, men serverer likevel daglige lokale nyheter og reportasjer, i tillegg til underholdning og variert musikk. Vår hovedinntektskilde er radiobingo, men vi har også eget reklamesalg.

VÅRT INNSPILL OM DE FORESLÅTTE FORSKRIFTSENDRINGENE:

Tilsynelatende virker det som om Radio Rjukan ikke blir direkte berørt av de foreslåtte endringene i i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester. Men, når man ser nærmere på hvordan regelverket kan bli seende ut blir vi både direkte og indirekte rammet av dette.

Vi lager lokalradio for et område som geografisk er større enn gamle Vestfold fylke samtidig som bebyggelsen er spredt og fordelt mellom høye fjell og naturreservater. På grunn av dette har vi bygd ut vårt FM-nett etterhvert som vi har midler til det, men intensjonen har hele tiden vært å dekke alle innbyggere. Dette inkluderer tettsteder og grender som er så utafor allfarvei at det ikke er akseptabel dekning på DAB og det finnes ingen planer om å dekke disse med lokal DAB. Det er derfor svært viktig at vi og andre lokalradioer i samme situasjon kan få mulighet til å sette opp FM-sendere i slike områder. Et forbud mot dette kan bety at folk i vårt område ikke får tilgang til viktig informasjon i en beredskaps-situasjon.

VI BLIR OGSÅ RAMMET AV ET REKLAMEFORBUD

Radio Rjukan holder til utenfor de såkalte "slukke-områder" og vil derfor ikke få noen begrensning på reklameinntekter, men vi reagerer likevel kraftig på reklameforbudet som er foreslått på lokalradio i storbyene. Dette kan i verste fall føre til at også vi må legge ned virksomheten.

Vi har vanskelig å forstå hvorfor det skal innføres reklameforbud og hva disse lokalradioene skal leve av i en slik situasjon. I 2017 ble de dypt urettferdige begrensningene innført slik at NRK og de utenlandske storaktørene Bauer og NENT Group skulle få flere lyttere og tjene mer penger, stikk i strid med all fornuft. Og, selv om man skulle godta et slikt argument er det helt hårreisende at det brukes som argument nå, fem år etter at rikskanalene frivillig har slukket sine FM-sendere og burde ha bygd opp sin lytterbase.

Det er viktig for lokalradio som bransje at det eksisterer oppegående lokalradioer i storbyene, både for samholdet internt i bransjen og ved at vi kan samarbeide om kontakten med annonsørene, som i all hovedsak befinner seg i storbyene. Det er også strategisk viktig i forhold til myndigheter og andre medier. Dersom lokalradioene i storbyene forsvinner vil det bety at Radio Rjukan og andre små radioer i distriktene både kan tape inntekter og ikke minst blir fullstendig overkjørt av andre medier.

Dette fremstår som et bevisst forsøk på å knuse hele lokalradiobransjen, både i storbyene og utenfor. Vi reagerer skarpt på at Kulturdepartementet går til angrep på de små lokalradioene utelukkende for å gi bedre vilkår for de store aktørene. Dette er en angrep på ytringsfrihet og mediemangfold og til syvende og sist demokratiet.

LOKAL DAB FUNGERER DÅRLIG

Når det gjelder lokal DAB har vi ikke noe annet enn negativt å si. Det er en løsning som fungerer særdeles dårlig i vårt område, der det er langt mellom tettstedene som ligger mellom høye fjell, dype daler og enorme skogsområder. Det koster enorme summer å sette opp og det vil aldri gi like god dekning som på FM.

Siden det ikke finnes fnugg av lønnsomhet i lokal DAB er vi fullstendig avhengig av å få overført millioner på millioner av kroner fra Staten for å få dette til å fungere og selv på en god dag vil det være store deler av vårt område som ikke vil ha dekning. Når dette er en teknologi som allerede er utdatert og vil være fullstendig irrelevant om 10 år, synes vi det er helt "høl-i-hue" å tvinge oss over på DAB.

I tillegg vil vi være avhengig av overføringer fra myndighetene til evig tid for å holde oss på lufta. Hvorfor er Staten så pokkers opptatt av å bruke millioner av kroner på å få oss over på DAB, når vi kan leve fint og stå på egne bein på FM og via internett. Det fremstår som helt absurd pengebruk, for ikke å snakke om at vi på DAB lever på skattebetalernes penger.

FM-nettet har nå nærmest ubegrenset plass til radio og kan ikke brukes til noe særlig annet. Det som burde vært gjort er å slippe fri muligheten til å etablere lokalradio over hele landet. Vi har ingenting imot rettferdig konkurranse på FM, så kan de som tror på DAB sende der.

Vi gir ellers vår fulle støtte til resolusjonen som er vedtatt av Norsk Lokalradioforbund.

Styret i Radio Rjukan

Rjukan 31.05.21

Kyrre Dahl

styreleder