Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse