Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved rådet for personer med funksjonsnedsettelser