Høringssvar fra Schibsted

Dato: 07.10.2021

Schibsted stiller seg bak høringssvaret fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Vi har arbeidet sammen med dem om utarbeidelsen av et svar.