Forsiden

Høringssvar fra Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Dato: 07.10.2021

Svartype: Med merknad

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) støtter brevet om utsettelse av høring om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv som er sendt inn av SAFO, FFO, Unge Funksjonshemmede, NBF, HLF, NDF og NHF, og vedlagt dette svaret.

Vedlegg