Høringssvar fra Likestillings-og diskrimineringsombudet