Høringssvar fra Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune

Dato: 23.09.2021

Svartype: Med merknad

Høyringssvar frå eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune:

Behandling i Eldrerådet - 26.08.2021

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.08.2021 Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune har følgende merknad: I forbindelse med utforming av forskrift, må det tas hensyn til de mange som fremdeles ikke er brukere av digitale plattformer.

Vedlegg