Høringssvar fra Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner SAFO